Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Druk

Transkrypt

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Druk
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Druk ulotek informacyjnych w ramach promocji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia:
a) Ulotka:
Ulotka informacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
Format rozłożony – A4, 210 x 297 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze)
Format złożony – A4 składana na pół pion 105 x 297 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze)
Papier – kreda mat min 300 g, lakier UV punktowo, dwustronnie
Kolory – druk dwustronny 4/4 CMYK
Druk offsetowy
Ulotka wykonana zgodnie z materiałami (projektem graficznym) przekazanymi przez
Zamawiającego i z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego. Zamawiający
wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje zamówienia miejsca w ulotce gdzie
zastosowany zostanie lakier UV.
Projekt ulotki stanowi załącznik nr 1a do OPZ. Projekt ten na etapie realizacji zamówienia
może ulec modyfikacji, którą Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
Ostateczna wersja ulotki przygotowana przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, Wykonawca wykona wydruk próbny ulotki (1 szt.), który przedstawi do
akceptacji Zamawiającego po zawarciu umowy.
Nakład: 10 000 szt.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć (dowóz z rozładunkiem i wniesieniem)
przygotowane w całości zamówienie do siedziby Zamawiającego (w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego) w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy (termin zostanie określony na podstawie informacji uzyskanych w Formularzu
ofertowym), na podany poniżej adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Stefczyka 3b
20 – 151 Lublin
n
OP-IV.272.135.2015.AO
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Strona 1 z 1