POC: IC OF: 1 NORMAL. : X ULG. 30 % : 1 39 SEN

Komentarze

Transkrypt

POC: IC OF: 1 NORMAL. : X ULG. 30 % : 1 39 SEN
"PKP Intercity"
Spółka Akcyjna
BILET INTERNETOWY
POC: IC NORMAL. : X
OF: 1 ULG. 30 % : 1
39 SEN.30
1 Cena bazowa
OD/VON/DE
03.01
*
18:35
*
Warszawa Centr.
*
-> DO/NACH/A
-> Częstochowa
KL./CL.
03.01
*
*
20:49
*
2
*
Km: 230
PRZEZ: Warszawa Zach.
POC. 16107 WAGON 11 01 M. DO SIEDZENIA
081 KORYTARZ
Przewoźnik: PKP IC
Opłata za przejazd
ptu 8%
PLN(ogółem)
EUR
Wagon z przedziałami
513600084706
Podróżny: Helena Lipińska
37,10 zł
37,10
----
Płatność: przelewem
Nr transakcji: eIC22816912
(PU)0873
Bilet internetowy jest biletem imiennym i jest ważny:
a) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Podróżnego,
b) tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie i na miejsce na nim oznaczone.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez płatnika w wyznaczonych przez 'PKP
Intercity ' S.A. punktach, z wyjątkiem należności zwracanych automatycznie na zasadach określonych w Regulaminie e-IC.
Niniejszy bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
W związku z przeprowadzanymi modernizacjami sieci kolejowej, uprzejmie prosimy o dokładne
sprawdzanie rozkładu jazdy pociągów przed podróżą.
Zapłacono i wystawiono dnia: 2016-01-02 10:16:15 (17297559)
Dokument wygenerowano: 2016-01-02 10:19:11