Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie

Transkrypt

Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie
Tradycja Kościoła o aniołach
Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie.
Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie
zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy
przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy
mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które
zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe - archaniołami.
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już
w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi.
Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak
gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem
ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga.
Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas,
gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię
Michał oznacza: "Któż jak Bóg"; Gabriel - "Moc Boża"; Rafał "Bóg uzdrawia". (św. Grzegorz Wielki)
Aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na
wszystkich twych drogach". Jakże wielką cześć powinny obudzić
te słowa, jakąż wierność, jakąż ufność! Cześć z powodu
obecności, wierność z powodu łaskawości, ufność z powodu
opieki. Są przeto, są przy tobie, nie tylko z tobą, ale i dla ciebie.
Są, aby cię bronić, są, aby pomagać. Jakkolwiek wydającym
polecenie jest Bóg, to jednak nie można nie okazywać im
wdzięczności, skoro słuchają Go z tak wielką miłością, a nam
przychodzą z pomocą w tak licznych potrzebach.
(św. Bernard, opat)
Ludzkie poznanie przebiega stopniowo, za pomocą zmysłów,
następnie posługując się myśleniem pojęciowym, osądzamy
i wnioskujemy. W ten sposób zdobywamy poznanie, ale nie jest
ono pozbawione niebezpieczeństw, pomyłek i błędów. Chociaż
nasze poznanie jest ograniczone, ale jak naucza św. Paweł
z rzeczy stworzonych człowiek jest zdolny choć częściowo
poznawać swego Stwórcę. Celem naszego poznania jest
poznanie Boga, innymi słowy „ogląd Boga”. Aniołowie w tym
względzie mają przewagę nad nami, gdyż doznają duchowego
oglądu Boga w pełni, całą swoją istotą. Aniołowie, jako istoty
duchowe nie „rozwijają się”, ale trwają w swojej, właściwej
sobie doskonałości. W poznawaniu rzeczy bardzo różnią się od
ludzi, bowiem poznają je w ich pierwszej przyczynie, czyli
w samym Bogu, a zatem wcześniej zanim one zaistnieją w
świecie. To stąd bierze się ich doskonalszy sposób poznania,
i wyższość ich natury nad naszą.
(św. Augustyn)
To, że istnieją wśród aniołów zastępy zwane Trony, Panowania,
Księstwa i Moce to wierzę niezachwianie, i że różnią się
w czymś między sobą, ale czym się różnią, to nie mam pojęcia.
(św. Augustyn)