w związku z faktem, że gmina świątki od października 2015 roku ma

Transkrypt

w związku z faktem, że gmina świątki od października 2015 roku ma
W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE GMINA ŚWIĄTKI OD PAŹDZIERNIKA
2015 ROKU MA OBOWIĄZEK PRZEKAZYWAĆ ODPADY
KOMUNALNE DO ZGOK W OLSZTYNIE PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE OD
PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO
PONIŻSZEJ INSTRUKCJI