Okna radiologiczne

Transkrypt

Okna radiologiczne
Okna radiologiczne
Okna radiologiczne (RTG) Thermod to doskona?e rozwi?zanie dla wszystkich
obiektów s?u?by zdrowia oraz innych, w których wymagana jest ochrona przed
promieniowaniem rentgenowskim wraz z mo?liwo?ci? wgl?du do pomieszczenia.
Nasze okna posiadaj? ramy z aluminium anodowanego, wykonane w identyczny
sposób jak o?cie?nice naszych drzwi.
Art.nr: rf
Technical information
RAMA
■
wykonana z aluminium anodowanego
■
wk?ad z o?owiu 0.5 mm - 3.0 mm
■
przeznaczona do ?cian od 55 do 200mm grubo?ci
SZYBA
■
szyba z ekwiwalentem o?owiu zgodnie z wymaganiami Klienta
Thermod AB
Söderborgsvägen 32, SE671 95 Klässbol, Tel: +46 (0)570 - 72 74 70
www.themod.se
1/1

Podobne dokumenty