Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana

Transkrypt

Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana
Zasada zachowania energii mechanicznej.
W izolowanym układzie ciał całkowita energia mechaniczna (suma energii
potencjalnej i kinetycznej) jest wielkością stałą
E = E p + E k = constans
Podczas swobodnego spadania energia mechaniczna ciała nie ulega zmianie ponieważ
energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną.
Aby umieścić ciało na wysokości h należy wykonać pracę działając siłą równą
ciężarowi ciała. Ciało na tej wysokości posiada energię potencjalną ciężkości (grawitacji)
wyrażoną wzorem:
Ep = m ⋅ g ⋅ h
E = Ep = m ⋅ g ⋅ h
Ek = 0
h
E = Ek =
m ⋅ v2
2
Ep = 0
Z każdą sekundą prędkość ciała swobodnie spadającego wzrasta, a co za tym idzie zwiększa
się jego energia kinetyczna. Z każdą sekundą również zmniejsza się wysokość, a co za tym
idzie zmniejsza się energia potencjalna ciała.
W momencie uderzenia o ziemię energia potencjalna wynosi zero, a początkowa
energia potencjalna ciała została całkowicie przekształcona na energię kinetyczną, czyli
Ep = Ek
m⋅g⋅h =
m ⋅ v2
2
Dzięki zasadzie zachowania energii wiemy również, że w każdym momencie ruchu
E = Ep + Ek
Zasada zachowania energii mówi o tym, że określona ilość energii jednego rodzaju
zostaje zmieniona w taką samą ilość energii drugiego rodzaju, czyli energia nigdzie nie ginie,
ani nie znika, przemienia się z jednej postaci w inną.
Opracował: Piotr Szefer
Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana