Sąd Apelacyjny - Dach Wysoki - Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Transkrypt

Sąd Apelacyjny - Dach Wysoki - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Białystok, ul. Mickiewicza 5
PRZREDMIAR ROBÓT - DACH WYSOKI
45261420-4
45261410-1
45261320-3
45261214-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Uszczelnianie dachu
Izolowanie dachu
Kładzenie rynien
Kładzenie dachów bitumicznych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA
Poziom cen
:
Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Mickiewicza 5
Białystok, ul. Mickiewicza 5
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Białystok, ul. Mickiewicza 5
:
:
:
mgr inż. Karol Łapiński
mgr. inż Magdalena Łapińska
20.03.2010
I kwartał 2010 r.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
20.03.2010
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Sąd Apelacyjny - Dach Wysoki
Lp.
Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 0535-04
2 KNR 4-01
d.1 0535-08
3 KNR 4-01
d.1 0519-06
4 KNR 4-01
d.1 0519-07
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
4,45+4,00
m
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
(4,45+4,00)*0,75+(4,45+4,00)*0,45+(14,69+17,77+19,04+13,72)*0,45
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
m2
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 4
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
m2
5 KNR-W 4-01 Rozebranie warstwy wyrównawczej spadkowej - wylewka betonowa gr. do 10 cm
d.1 0804-07
analogia
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
6 KNR 4-01
d.1 0519-06
m2
m2
Poszcz
8,450
RAZEM
8,450
39,489
RAZEM
39,489
322,095
RAZEM
322,095
322,095
RAZEM
322,095
m2
322,095
RAZEM
322,095
322,095
RAZEM
322,095
322,095
RAZEM
322,095
m2
m2
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej-murłaty o przekroju poprz. do 180 cm2- m3
belka oporowa 10x10 cm wokół dachu
drewna
(13,72+4,45+4,00+14,69+17,77+19,04)*(0,10*0,10)
m3
drewna
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm, gęstości
141,7kg/m3 do izolacji stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe poziome z płyt klejonych do podłoża betonowego
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
m2
0,737
RAZEM
8 KNR 2-02
d.2 0613-01
m2
9 NNR 6 0541- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
d.2 02
(4,45+4,00)*0,75+(14,69+17,77+19,04+13,72)*0,45
m2
10 KNR 2-02
d.2 0508-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
m
4,45+4,00
m
Montaż rynnowych leji spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
szt.
2,00
szt.
Montaż rur spustowych - podłączenie istniejących rur spustowych do nowego
orynnowania dachu
szt.
2,00
szt.
Klin ze styropianu EPS-100 5cmx5cm
m
2,60*4
m
11 KNNR 2
d.2 0506-04
analogia
12 KNNR 2
d.2 0506-03
poz. zastępcza
13 KNR 2-02
d.2 0609-07
poz. zastępcza
Razem
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - rozebra- m2
nie warstwy izolacyjnej pod wylewką betonową
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
m2
2
Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z dociepleniem
7 NNRNKB
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową - 1
d.2 202 0534-02 warstwa
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
7' KNKRB 2
d.2 0402-01
analogia
j.m.
m2
14 NNRNKB
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - dwie warstwy papy m2
d.2 202 0534-02 podkładowej
Krotność = 2
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
m2
15 NNRNKB
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - 1 warstwa papy
d.2 202 0534-02 wierzchniego krycia
(17,77*14,69)+(13,72*4,45)
-2-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23038 dla ALFA COMPLEX
322,095
RAZEM
322,095
35,687
RAZEM
35,687
8,450
RAZEM
8,450
2,000
RAZEM
2,000
2,000
RAZEM
2,000
10,400
RAZEM
10,400
322,095
RAZEM
322,095
m2
m2
0,737
322,095
Sąd Apelacyjny - Dach Wysoki
Lp.
Podstawa
3
16
d.3 kalk. własna
17
d.3 kalk. własna
18
d.3 kalk. własna
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Roboty uzupełniające
Likwidacja nieczynnych kominków wentylacyjnych i zabezpieczenie otworów o
wym.40x40 cm w połaci dachowej. - otwory zabezpieczyć blachą stalową o wym.
60x60cm gr. 4 mm mocowaną na 4 kotwy stalowe
2,00
j.m.
szt
Wykonanie obróbek kominów papą temozgrzewalną
szt
4,00
szt
Przerobienie i montaż drabiny stalowej na dachu (przedłużenmie wsporników, po- szt
malowanie i montaż drabiny poprzez wklenienie wsporników w ścianę za pomocą
kotwy chemcznej)
1,00
szt
m3
20 KNR 4-01
d.3 0108-07
0108-08
Wywóz złomu samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
t
0,50
t
Utylizacja papy z rozbiórki dachu
t
((17,77*14,69)+(13,72*4,45))*(0,007*5)
t
-3-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23038 dla ALFA COMPLEX
Razem
322,095
szt
19 KNR-W 4-01 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
d.3 0109-07
0109-08
((17,77*14,69)+(13,72*4,45))*0,10
21
d.3 kalk. własna
Poszcz
RAZEM
m3
2,000
RAZEM
2,000
4,000
RAZEM
4,000
1,000
RAZEM
1,000
32,210
RAZEM
32,210
0,500
RAZEM
0,500
11,273
RAZEM
11,273