Zalacznik7

Transkrypt

Zalacznik7
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/211/16
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 czerwca w 2016 roku
Dotacja celowa
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2016 roku
Dział
851
Rozdział
Nazwa
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianie
Ochrona zdrowia
0
209 000
0
209 000
85111
Szpitale ogólne
0
209 000
0
209 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
0
209 000
0
209 000
0
209 000
0
209 000
Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych
0
119 000
0
119 000
Zakup łóżka o intensywnej terapii z materacem
0
45 000
0
45 000
Zakup procesora endoskopowego z monitorem
0
45 000
0
45 000
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań: