Formularz ofertowy Pobierz plik PDF, rozm. 95,74 KB

Transkrypt

Formularz ofertowy Pobierz plik PDF, rozm. 95,74 KB
..........................., dnia ........ października 2016 r.
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego z dnia 06 października 2016 r. na:
Wykonanie/przebudowa serwisu internetowego Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego.
1. Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa
Adres siedziby
Nr tel.
Adres e-mail
NIP
Regon
Osoba do kontaktu
2. Ceny i zobowiązania Wykonawcy:
□
Serwis internetowy będzie*
Tworzony od nowa
Koszt wykonania zamówienia (bez opcji
dodatkowych):
netto:
brutto:
Opcje dodatkowe:
cena netto:
cena brutto:
1. Newsletter
2. Forum
3. Formularz kontaktowy
4. Predefiniowane ankiety, sondy,
formularze
5. Odtwarzacz multimedialny na stronie
6. Export /import danych do/z
kalendarza Google
Cena łącznie z opcjami:
Termin wykonania zamówienia
(bez opcji dotatkowych)
Termin wykonania opcji dodatkowych
Okres gwarancji
Czas reakcji na zgłoszenie awarii
/błędu
Termin usunięcia awarii / błędu
Okres bezpłatnej pomocy technicznej
*-właściwe zakreślić
Modernizowany
□