technik hotelarstwa

Transkrypt

technik hotelarstwa
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV
Technikum Hotelarskiego
Zawód: technik hotelarstwa
1.JĘZYK POLSKI
Kopański J.: Przeszłość to dziś. Klasa 2.Cz,2.Wydawnictwo Stentor
Przeszłość to dziś. Klasa 3
2.JĘZYK ANGIELSKI
Inglot M.,Michalak I.,Milewska A.: Destination Matura 2015-repetytorium poziom podstawowy i
rozszerzony. Wydawnictwo NOWA REA
3.MATEMATYKA
Antek M.,Belka K,,Grabowski P.: Prosto do matury,Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.Cz.3.Wydawnictwo NOWA ERA
4. GEOGRAFIA
Malarz R., Więckowski M.: Oblicza geografii. Zakres roszerzony.Cz.2 i 3. Wydawnictwo
NOWA ERA
5. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Centek J..: Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Wydawnictwo NOWA ERA,
Kłodziński K., Krzemiński T.: Poznać przeszłość. Europa i świat .Wydawnictwo NOWA ERA
6.JĘZYK OBCY ZAWODOWY
Trish Stott; R. Revell J. Dolińska –RomanowaD.Nowakowska O’Hara: - kserokopie
wybranych rozdziałów z podręczników:
1. Highly Recommended
2. How can I help you? cz.I
3. Be my guest
- materiały zebrane Zawód technik hotelarstwa.
Oxford .Wydawnictwo NOWA ERA. Cambridge
7.GASTRONOMIA W ZAKŁADZIE HOTELARSKIM
Granecka-Wrzosek B.:Usługi żywieniowe w hotelarstwie.(Kontynuacja)
Wydawnictwo WSiP
8.USŁUGI DODATKOWE W ZAKŁADZIE HOTELARSKIM
Drogoń W.,Granecka-Wrzosek B.: Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe.
Wydawnictwo WSiP

Podobne dokumenty