Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Transkrypt

Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
POLISH ECONOMIC SOCIETY
Zarząd Krajowy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Prezes
ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Wiceprezesi
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
ARTUR POLLOK
STANISŁAW RUDOLF
Członkowie Prezydium
ELŻBIETA CHABOWSKA
WITOLD KWAŚNICKI
ZOFIA BARBARA LIBERDA
ANDRZEJ SZPLIT
BOGDAN ŚLUSARZ
pt.
TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO W DZIEDZINIE
HANDLU I INWESTYCJI
Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
oraz Le Monde diplomatique – edycja polska
przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49,
we wtorek 21 kwietnia 2015 r.
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
tel.: (48) 22 551 54 01,
551 54 05
fax: (48) 22 551 54 44
e-mail: [email protected]
www.pte.pl
Konto/Bank a/c
Millennium
38116022020000000060847735
KRS 0000099464
REGON 007022016
NIP 526-03-00-196
13.30-15.30 Sesja pierwsza „Ekonomia polityczna wolnego handlu”
Przywitanie: prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Wprowadzenie: red. Przemysław Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska
Uczestnicy dyskusji panelowej:
John Hilary (War on Want) – Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy i kres
demokracji
prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa) – Liberalizacja handlu
międzynarodowego w interesie wielkich korporacji
Grzegorz Konat (Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur) – Mit wolnego
handlu
Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności) – Koniec państwa jakie
znamy
dyskusja,
Prowadzenie:
prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
15.30-16.00 Przerwa/poczęstunek
16.00-19.00 Sesja druga „Zagrożenie i opór społeczny”
Uczestnicy dyskusji panelowej:
Konrad Gliściński (Fundacja Kaleckiego) – One size fits All? Pomiędzy wzajemnym
uznaniem a harmonizacją w kontekście praw cyfrowych
Maria Świetlik (Internet Society Poland) – Prawa człowieka na ołtarzu zysku
Dorota Metera (Zielony Instytut) – TTIP a rolnictwo i normy żywnościowe
Jakub Grzegorczyk (OZZ Inicjatywa Pracownicza) – TTIP a prawa pracownicze
dyskusja
Prowadzenie:
red. Przemysław Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska
W trakcie konferencji będzie można otrzymać polskie wydanie opracowania Johna Hilary’ego Transatlantyckie
Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy i kres demokracji.
Debata będzie rejestrowana elektronicznie i publikowana. Zachęcam do aktywnego w niej udziału. Zapisy
stenograficzne zamieszczone zostaną na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl).
Redaktor Naczelny LMD-PL
Prezes PTE
Przemysław Wielgosz
Elżbieta Mączyńska