Kurs na stopień żeglarza jachtowego

Transkrypt

Kurs na stopień żeglarza jachtowego
Kurs na stopień żeglarza jachtowego
Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób, Które ukończyły 14 r.ż.
Głównym celem kształcenia w ramach kursu jest teoretyczne i praktyczne
przygotowanie uczestnika do prowadzenia jachtów żaglowych pod żaglami i na
silniku. Celem uzyskania Patentu Żeglarza Jachtowego należy zdać egzamin
przed Komisją Egzaminacyjną. Patenty wystawia Polski Związek Żeglarski.
Koszt kursu: 800,- PLN
Czas trwania: 100 godzin.
Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym oraz według ustaleń
z zainteresowanymi.
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, oświadczenie o właściwym
stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekuna
prawnego.
Akademickie Centrum Kształcenia
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a,
budynek Nowej Hali Sportowej - I Piętro, pokój nr 219
tel. (032) 207-51-19
[email protected] lub [email protected]
www.awf.katowice.pl