Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim

Transkrypt

Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim
Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2012r.
Stan na dzień: 26.06.2013r.
(baza KARTA SKŁADOWISK)
Zarządzający składowiskiem
Ocena
Planowany
termin
zamknięcia
Typ
składowiska
Monitoring
Lp.
Nazwa składowiska
Gmina/powiat
1
Składowisko odpadów
przemysłowych w Jeziórku
Grębów/
tarnobrzeski
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki
spełnia wymogi
"SIARKOPOL" w likwidacji w
Tarnobrzegu
Po 2012
O
Nie prowadzony
2
Składowisko odpadów
niebezpiecznych z Dębicy
Polimex - Mostostal S.A.
Zakład Zabezpieczeń
Antykorozyjnych Z3D
Ocynkownia Dębica
Dębica
/dębicki
Polimex Mostostal S.A. Warszawa,
Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych
Z3D- Ocynkownia Dębica
spełnia wymogi
39-200 Dębica,
ul. Metalowców 25
Po 2012
N
prowadzony
3
Zakładowe Składowisko
Odpadów w Pustkowie
Składowisko odpadów
– sektor „A”
Dębica
/dębicki
Zakład Tworzyw Sztucznych
"ERG" S.A. w Pustkowie
39-206 Pustków 3
spełnia wymogi
2015
N
prowadzony
4
Zakładowe Składowisko
odpadów w Pustkowie.
Składowisko odpadów
– sektor „B”
Dębica
/dębicki
Zakład Tworzyw Sztucznych
"ERG" S.A. w Pustkowie
39-206 Pustków 3
spełnia wymogi
2015
IN
prowadzony
5
Składowisko Odpadów
Przemysłowych w Mielcu
Mielec/
mielecki
„EURO-EKO” Sp. z o.o. w Mielcu
39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 3
spełnia wymogi
Po 2012
IN
prowadzony
6
Składowisko odpadów
przemysłowych Lotos JASŁO
S.A.
Jasło/
jasielski
LOTOS Jasło S.A.
38-200 Jasło,
ul. 3-go Maja 101
spełnia wymogi
2033
IN
prowadzony
7
Składowisko odpadów ZTS
Gamrat S.A.
Jasło/
jasielski
Zakłady Tworzyw Sztucznych
GAMRAT S.A. w Jaśle
38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108
spełnia wymogi
Po 2012
IN
prowadzony