KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup

Transkrypt

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup
GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel. 22 44 10 736
fax 22 44 10 737
Warszawa, dnia 16.09.2015
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów
eksploatacyjnych
dotyczy udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
ogłoszenie na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z 14.09.2015r.
Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami w zakresie ww. zapytania ofertowego
pragnę uściślić, iż oryginalne materiały eksploatacyjne należy rozumieć jako materiały
eksploatacyjne producenta sprzętu drukującego.
Z uwagi na powyższe informacje termin składania ofert został przedłużony do 18.09.2015r.
do godz. 12.00

Podobne dokumenty