automatyczna wymiana informacji podatkowych coraz

Transkrypt

automatyczna wymiana informacji podatkowych coraz
AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH CORAZ BLIŻEJ
Zwracamy Państwa uwagę, iż we wtorek, 8 marca 2016 r. Rada do Spraw Gospodarczych i
Finansowych (ECOFIN) przyjęła projekt dyrektywy ws. obowiązkowej automatycznej wymiany
informacji w dziedzinie opodatkowania. Celem projektu jest wprowadzenie do prawa unijnego regulacji
dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (Base Erosion and Profits Shifting,
BEPS), przyjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Projekt umożliwia administracjom podatkowym krajów członkowskich UE automatyczną wymianę
podstawowych informacji dostępnych państwu, w którym międzynarodowa grupa spółek ma siedzibę
albo podlega opodatkowaniu. Zdaniem ECOFIN-u, obecna praktyka wymiany informacji, oparta na
zasadzie dobrowolności, była niewystarczająca.
Ponadto, nowe rozwiązania poszerzają zakres informacji, którymi obecnie wymieniają się
administracje skarbowe państw Unii Europejskiej o raporty przygotowane na zasadzie country-bycountry (CbCR).
Głównym celem wprowadzenia nowych regulacji jest walka z agresywnym planowaniem podatkowym
poprzez udostępnienie administracjom skarbowym narzędzi pozwalających na lepsze
zidentyfikowanie ryzyka unikania opodatkowania i zwiększenie efektywności kontroli.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IV p.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
tel. (+48) 61 643 45 50
fax. (+48) 61 643 45 51
Biuro w Warszawie
Budynek Central Tower XXII p.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IVp.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
T +48 61 643 45 50
F +48 61 643 45 51
[email protected]
www.wtssaja.pl
Prezes Zarządu:
Magdalena Saja
NIP: 778-141-77-66
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000206176
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN