Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia SAAB – GT Classic

Transkrypt

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia SAAB – GT Classic
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
SAAB – GT Classic
Nazwisko
…………………………………………………………
Imię
…………………………………………………………
Data urodzenia
…………………………………………………………
Adres
zamieszkania/
korespondencyjny
l. ………………………………………………………
…………………………………………………………
E-mail
…………………………………………………………
wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie www Stowarzyszenia: TAK/NIE
Numer telefonu
…………………………………………………………
wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie www Stowarzyszenia: TAK/NIE
…………………………………………………………
Posiadane samochody
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Osoby rekomendujące
1………………………………………………………
2………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SAAB GT
Classic, ul Węgierska 43, Kańczuga w celach regulaminowych i marketingowych, w tym na
otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej wysyłanej przez
Stowarzyszenie w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
…………………………………….
data i podpis kandydata