Twoje nauki wciąż żywe Nie mogłyśmy Cię pamiętać, Gdy

Transkrypt

Twoje nauki wciąż żywe Nie mogłyśmy Cię pamiętać, Gdy
Twoje nauki wciąż żywe
Nie mogłyśmy Cię pamiętać,
Gdy odszedłeś z tego świata.
Miałyśmy wówczas niewiele więcej niż trzy lata.
Lecz z przekazów naszych babć, filmów, książek, wierszy,
Twój obraz staje się coraz wyraźniejszy.
Byłeś pierwszym Polakiem – papieżem, babcia nam mówiła,
Jak w pamiętnym 1978r. cała Polska się cieszyła.
Przekazałeś nam wiele mądrości, ale w głównej mierze
Umacniałeś nas w chrześcijańskiej wierze.
Pomagałeś wśród trudów życia i znoju,
Pragnąłeś, by wszystkie państwa żyły w pokoju.
Uczyłeś nas, żeby pamiętać o tym,
Że rodzina – podstawą każdej wspólnoty.
Pokazywałeś, jak ważne jest przebaczać bliźniemu
I miłosierdzie okazywać każdemu.
Uczyłeś, żeby żyć w pokorze i skromności
I okazywać sobie jak najwięcej miłości.
Choć dawno nie ma Cię wśród żywych, tak szybko płynie czas,
Lecz Twoje nauki zawsze będą żyły w nas!
Julia Gołębiewska, Aleksandra Stysiak, Magda Wójcik
uczennice klasy V
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. hm. ppor. AK „Zośki” T. Zawadzkiego
w Sieczychach