Powiedz „stop” przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w

Transkrypt

Powiedz „stop” przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w
Powiedz „stop” przemocy domowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przypomina, że nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć „stop”
przemocy w rodzinie. Od stycznia do listopada, zostały założone 24 „niebieskie karty” (23 przez
policję, jedna przez pedagoga szkolnego).W 2013 roku założono 25„niebieskich kart” (24 przez
policję, jedna przez pedagoga szkolnego).
Najważniejszym i pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie milczenia. Ofiary
agresji najbliższych im osób powinny być świadome, że poproszenie o pomoc, to nie powód do
wstydu. Przemoc ma wiele twarzy, kryje się pod używaniem obraźliwych słów, czy nagłych atakach
furii. Nie do zaakceptowania są także takie czyny, jak: ograniczanie wychodzenia z domu, niszczenie
własności osobistej, upokarzanie przed innymi ludźmi. Nie wolno też poddawać się groźbom lub
pozostawiać bez odzewu przemocy fizycznej. Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i być godnie
traktowanym. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna czy finansowa jest przestępstwem ściganym
przez prawo. W przypadku zagrożenia życia czy zdrowia warto zadzwonić pod numer 997 lub 112.
Policja ma obowiązek dokonania szybkiej interwencji, a sprawca przemocy może trafić do aresztu.
W gminie Żabno działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą
oferujący : poradnictwo psychologiczne, prawne oraz socjalne, kompleksowa informację na temat
placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym. Do dyspozycji osób dotkniętych przemocą są
psycholog, prawnik i pracownik socjalny.
Punkt działa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przy ul. Św. Jana 3a w pokoju nr 8.
Kontakt telefoniczny: 14 654 65 60, 14 645 64 33 – w godzinach pracy Ośrodka, 505 439 950 –
telefon czynny w dni robocze w godz. 8-9 oraz 12-13.
Psycholog: drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 16.30 – 19.30.
Prawnik: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.30 – 18.30.
Pracownik socjalny: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 17.30, pozostałe czwartki miesiąca
w godz. 11 – 13.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)