MAŁOPOLSKI UCZNIOWSKI KLUB ZAPAŚNICZY „GLADIATOR

Transkrypt

MAŁOPOLSKI UCZNIOWSKI KLUB ZAPAŚNICZY „GLADIATOR
MAŁOPOLSKI UCZNIOWSKI KLUB ZAPAŚNICZY „GLADIATOR”
adres do korespondencji:
os. Na Skarpie 44/10
31-913 Kraków
Lp
Imię i nazwisko mediatora
1.
Piotr Feczko
Telefon,
e-mail
tel. kom. 502 439 005
e-mail: [email protected]
Rodzaj mediacji
specjalizacja
sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne
i prawa pracy
(specjalizuje się szczególnie w zakresie sporów dotyczących
stosunków społecznych związanych ze sportem, nieruchomościami,
sferą mediów, gospodarki
i administracji publicznej)