przesunięcie terminu dz 271 142 2016

Transkrypt

przesunięcie terminu dz 271 142 2016
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: [email protected]
DZ.271.142. 677 .2016
Kraków, dnia 07.12.2016 r.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
dotyczy: Postępowania nr DZ/271/142/2016 na dostawę różnych wyrobów medycznych.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane
strony, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu. Datą obowiązującą jest
15.12.2016 r., składanie ofert do godziny 1100, otwarcie przetargu o godzinie 1130.
Z poważaniem