Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
Data utworzenia: 2009-06-20
Wymiana okien i naświetli w ZGLR w Piątnicy
Przedmiar robót
Opis robót
Ilość robót
Dział nr 1. Roboty remontowe
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
1. KNR 4-01W 1305-0800
Przecinanie poprzeczne stali palnikiem. Przecinanie poprzeczne prętów okrągłych. o # do 20 mm
Jednostka: 1 szt
24,0000
2. KNR 4-01W 0353-0800
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2
Jednostka: 1 m2
23,7600
3. KNR 4-01W 1111-0200
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe
Jednostka: 1 m2
23,7600
4. KNR 4-04 0105-0400
Rozebranie ścianek z cegły i z płyt z betonu komórkowego. Ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 cegły, na zaprawie
cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m2
Rozebranie ściany z kształtek szklanych
19,2500
2,70*2,40+2,70*4,73
19,2510
5. KNR 4-01W 0304-0200
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z
bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3
8,3000
(2,70*2,40+2,70*4,73-1,45*1,45+3*2,70*2+2,80*2,70-1,45*1,45*3)*0,2
4
8,3042
6. KNNR 2 0202-0700
Budynki z elementów typu bloki żerańskie: stropy, schody, dachy i wieńce monolityczne z ociepleniem. Wieńce
monolityczne zewnętrzne
Jednostka: 1 m3
0,5400
0,24*0,24*2,0*4+0,24*0,24*1,40
0,5414
7. KNR 0-19 1023-1000
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni
do 2,5m2 mocowane na kotwy
Jednostka: 1m2
8,4100
4*1,45*1,45
8,4100
8. KNNR 2 0801-0300
Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów III kategorii
Jednostka: 100 m2
0,3401
9. KNNR 2 0802-0600
Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Krotność = 2
Jednostka: 100 m2
0,1395
10. KNNR 2 1402-0400
Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych trzykrotnie farbą emulsyjną (dm3)
Jednostka: 100 m2
0,1395
-1-
Opis robót
Ilość robót
11. KNNR 2 1401-0300
Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z
dwukrotnym poszpachlowaniem
Jednostka: 100 m2
0,2234
12. KNR 0-19 1023-0200
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6m2 mocowane
na kotwy
Jednostka: 1m2
5,4000
13. KNNR 2 1802-0101
Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 30cm (granit, sjenit,
wapień zbity)
Jednostka: 1 m
6,2000
4*1,55
6,2000
14. KNNR 2 0504-0201
Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokości w rozwinięciu powyżej
25cm
Jednostka: 100 m2
0,0205
0,33*1,55*4
2,0460
-2-