Miesięczna karta pracy lekarza ogólnego w ZPiSdN w Koronowie

Transkrypt

Miesięczna karta pracy lekarza ogólnego w ZPiSdN w Koronowie
Załącznik nr 2
Miesięczna karta pracy lekarza ogólnego w ZPiSdN w Koronowie
Data
................................................................
(miesiąc)
Ilość
godzin
Podpis
lekarza
Podpis
kierownika /
pielęgniarki
Nazwiska osób którym udzielono porady
lekarskiej