Zakres materiału obowiązujący studentów II roku Farmacji

Transkrypt

Zakres materiału obowiązujący studentów II roku Farmacji
Zakres materiału obowiązujący studentów II roku Farmacji
Ćwiczenie nr 15
Mikrofalowa synteza cynamonitrylu
1. Tok postępowania.
2. Mechanizm reakcji.
3. Metody otrzymywania nitryli.
4. Właściwości chemiczne nitryli.
5. Zasady nazewnictwa nitryli.
6. Chromatografia:
– rodzaje adsorbentów;
– rodzaje eluentów (szereg eluotropowy).
7. Chromatografia kolumnowa:
– podział chromatografii kolumnowej;
– zastosowanie chromatografii kolumnowej.
8. Techniki laboratoryjne stosowane podczas wykonywania preparatu.
9. Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykonania preparatu.
10. Zasady BHP podczas wykonywania preparatu.
11. Zadania.
12. Ćwiczenia praktyczne:
– „Mikrofalowa synteza cynamonitrylu” (instrukcja do ćwiczenia).

Podobne dokumenty