Konkurs Winkelmanna - Zespół Szkół Elektryczno

Transkrypt

Konkurs Winkelmanna - Zespół Szkół Elektryczno
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
Konkurs Winkelmanna
W piątek 22 maja 2015r. odbył się konkurs techniczny klas pod patronatem firmy Winkelmann. Do pojedynku stanęło
5 uczniów klasy 1i, 4 uczniów klasy 2i oraz 5 uczniów klasy 3i. Byli oni wyłonieni w eliminacjach klasowych.
Zadaniem uczniów było przestawienie projektu urządzenia elektrycznego z użyciem prezentacji i własnym
komentarzem.
W skład Jury wszedł przedstawiciel firmy Winkelmann, wicedyrektor szkoły i nauczycielka. Jury oceniało wykonaną
prezentację- jej przejrzystość i wykonanie, autoprezentacje kandydata, innowacyjność i zaawansowanie projektu.
Największą ilość punków zdobył przedstawiciel klasy 2i Michał, który swoim projektem „Lampowy wzmacniacz
słuchawkowy” zdecydowanie wyprzedził kolegów.
Jury przyznało miejsca na poziomie klas I:
I miejsce projekt Mateusza „Urządzenia sterujące parametrami pomieszczeń”,
II miejsce projekt Bartłomieja „ Sterownik pompy obiegowej”
III miejsce projekt Adama „Led cube”
Jury przyznało miejsca na poziomie klas II i III:
I miejsce wspomniany już projekt Michała „Lampowy wzmacniacz słuchawkowy”
II miejsce projekt Patryka „ Elekrtoniczna klepsydra”
III miejsce projekt Łukasza „Domowa stacja pogody”.
Na uroczystym apelu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a autorzy wyróżnionych projektów nagrody rzeczowe
ufundowane przez firmę Winkelmann patronującą klasom elektronicznym.
1