SZP-232-563/US/2016 L.dz. 2749/16 Informacja o wyborze

Transkrypt

SZP-232-563/US/2016 L.dz. 2749/16 Informacja o wyborze
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
www. pswbp.pl, 344-99-29, 344 99 54
e-mail:[email protected]
Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla
gospodarki i rozwoju
Biała Podlaska 14.12.2016 r.
SZP-232-563/US/2016
L.dz. 2749/16
Wykonawcy
Dotyczy:
postępowania pt.: „Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe
kierunku Zarządzanie odbywające się w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych””
W imieniu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty
firm:
1. Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 3, 21 – 500 Biała Podlaska, oferujący
kwotę brutto 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
stanowiącą maksymalny koszt refundacji wynagrodzenia Zakładowego opiekuna
praktyk w jednym miesiącu prowadzenia opieki nad studentem. Ilość studentów
przyjętych na praktyki: 4.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65,
21 – 500 Biała Podlaska, oferujący kwotę brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych
i 00/100) stanowiącą maksymalny koszt refundacji wynagrodzenia Zakładowego
opiekuna praktyk w jednym miesiącu prowadzenia opieki nad studentem. Ilość
studentów przyjętych na praktyki: 1.
3. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, ul. Kolejowa 19, 21 – 500
Biała Podlaska, oferującą kwotę brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100)
stanowiący maksymalny koszt refundacji wynagrodzenia Zakładowego opiekuna
praktyk w jednym miesiącu prowadzenia opieki nad studentem. Ilość studentów
przyjętych na praktyki: 1.
4. Petrodom Venna Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska, oferujący
kwotę brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) stanowiącą maksymalny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZP-232-563/US/2016
Strona 1 z 4
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
www. pswbp.pl, 344-99-29, 344 99 54
e-mail:[email protected]
Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla
gospodarki i rozwoju
koszt refundacji wynagrodzenia Zakładowego opiekuna praktyk w jednym miesiącu
prowadzenia opieki nad studentem. Ilość studentów przyjętych na praktyki: 2.
5. Firma Handlowa „Panda” Dorota Czeczelewska, ul. Sidorska 117b, 21 – 500 Biała
Podlaska, oferująca kwotę brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100)
stanowiącą maksymalny koszt refundacji wynagrodzenia Zakładowego opiekuna
praktyk w jednym miesiącu prowadzenia opieki nad studentem. Ilość studentów
przyjętych na praktyki: 2.
Umowy w sprawie przedmiotowego postępowania zostaną zawarte niezwłocznie po
przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.
W postępowaniu złożono oferty:
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Pokoju 26, 21 – 500 Biała
Podlaska, które zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 11,90 pkt. w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 9,90 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 2,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 0,00 pkt.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65,
21 – 500 Biała Podlaska, które zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie
62,90 pkt. w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 9,90 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 45,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 8,00 pkt.
3. Irena Rewczuk, Al. Jana Pawła II 11, 21 – 500 Biała Podlaska, która zgodnie
z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 10,50 pkt. w tym:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZP-232-563/US/2016
Strona 2 z 4
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
www. pswbp.pl, 344-99-29, 344 99 54
e-mail:[email protected]
Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla
gospodarki i rozwoju
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 10,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 0,50 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 0,00 pkt.
4. Petrodom Venna Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska, które
zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 13,40 pkt. w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 9,90 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 1,5 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 2,00 pkt.
5. Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 3, 21 – 500 Biała Podlaska, które
zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 63,00 pkt. w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 10,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 45,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzenie” 45,00 pkt. otrzymała 8,00 pkt.
6. Firma Handlowa „Panda” Dorota Czeczelewska, ul. Sidorska 117b, 21 – 500 Biała
Podlaska, które zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 12,90 pkt. w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 9,90 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 1,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 2,00 pkt.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZP-232-563/US/2016
Strona 3 z 4
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
www. pswbp.pl, 344-99-29, 344 99 54
e-mail:[email protected]
Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla
gospodarki i rozwoju
7. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, ul. Kolejowa 19, 21 – 500
Biała Podlaska, które zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała łącznie 54,90 pkt.
w tym:
– w kryterium „Koszt” 10,00 pkt. otrzymała 9,90 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami”
45,00 pkt. otrzymała 45,00 pkt.
– w kryterium „Doświadczenie w zakresie organizacji i opieki nad studentami kierunku
Zarządzanie” 45,00 pkt. otrzymała 0,00 pkt.
Z wyrazami szacunku
dr Dorota Karwacka
Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZP-232-563/US/2016
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty