przedmiar robót - Strona Zepołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Transkrypt

przedmiar robót - Strona Zepołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
DATA OPRACOWANIA
:
:
:
:
:
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont sali lekcyjnej Nr 67
ZSO Nr 1 w Olsztynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie
10-113 Olsztyn, ul. Małłków 3
roboty remontowo-budowlane
:
08.05.2014
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
08.05.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Sala 67
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
1202-09
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
m2-ściany i sufit
3.14*(5.9+6.70)+1.44*(5.9+6.70)-0.8*2.0-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06)+ m2
5.9*6.7
2 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -ściany i sufit
m2
202 1134-01
3.14*(5.9+6.70)+1.44*(5.9+6.70)-0.8*2.0-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06)+ m2
5.9*6.7
3 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
ków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit
1204-08
3.14*(5.9+6.70)+1.44*(5.9+6.70)-0.8*2.0-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06)+ m2
5.9*6.7
4 KNR 4-01
1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznychściany i sufit
2*1.44*(5.9+6.70)-0.8*2.0-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06)+5.9*6.7
m2
5 KNR 4-01
1206-02
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez
szpachlowania-malowanie lamperii
1.7*(5.9+6.70)
m2
m2
m2
6 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien folią
1216-01
analogia
3*2.44*2.06
m2
7 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie posadzki folią
1216-01
analogia
5.9*6.70
m2
m2
m2
8 wycena in- Wykucie bruzd i ułożenie nowych przewodów wraz z montaż lamp energoosz- kpl
dywidualna czędnych z opawami oraz włącznikami i gniazdami wtyczkowymi-wg specyfikacji technicznej
1
kpl
9 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
0324-02
1
10 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
1212-18
3*21*0.14*0.6*2
szt.
szt.
m2
m2
11 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m
mm
1212-27
3*2*3.15
m
-2Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Poszcz
Razem
84.495
RAZEM
84.495
84.495
RAZEM
84.495
84.495
RAZEM
84.495
63.075
RAZEM
63.075
21.420
RAZEM
21.420
15.079
RAZEM
15.079
39.530
RAZEM
39.530
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
10.584
RAZEM
10.584
18.900
RAZEM
18.900