Ogłoszenie o naborze nr 5709 z dnia 23 listopada

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze nr 5709 z dnia 23 listopada
KWP w Kielcach
Źródło:
http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/wolne-stanowiska-w-korp/ogloszenie-naboru/24231,Ogloszenie-o-naborze-nr-5
709-z-dnia-23-listopada-2016-r-specjalista-do-spraw-obs.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:01
Ogłoszenie o naborze nr 5709 z dnia 23 listopada
2016 r. - specjalista do spraw obsługi kadrowej
policjantów w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w
Kielcach.
Treść ogłoszenia
Metryczka
Data publikacji 23.11.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji i Prezydialny
Osoba modyfikująca informację: