Regulamin wielobój łyżwiarski 2014

Transkrypt

Regulamin wielobój łyżwiarski 2014
REGULAMIN
XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
KARKONOSZE 2014
WIELOBÓJ ŁYŻWIARSKI
!
I CEL
• Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika
w poszczególnych kategoriach wiekowych
• Popularyzowanie łyżwiarstwa wśród uczestników XI Światowych Zimowych Igrzysk
Polonijnych Karkonosze 2014
II ORGANIZATORZY
• Komitet Organizacyjny XI ŚZIP
• Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk
!
III TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• 01.03.2014 sobota
• zawody zostaną rozegrane na lodowisku w Cieplicach ul. Gimnazjalna
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w wiosce olimpijskiej w czasie
ceremonii zakończenia Igrzysk
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
• Zawodniczki i zawodnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe
• W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii istnieje możliwość startu
z inną kategorią
• Zawodnicy muszą być ubezpieczeni,
• Zawodnicy, zgłaszając się do zawodów, składają oświadczenia o dobrowolności startu
i posiadanym ubezpieczeniu
!
!
!
V SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Wielobój łyżwiarski dla kobiet i mężczyzn. Zawody indywidualne.
Konkurencje dla kobiet :
1. Jazda przodem
2. Jazda tyłem
3. Jazda slalomem
4. Jazda po ósemce
5. Bieg łyżwiarski na 2 okrążenia toru
Konkurencje dla mężczyzn :
1. Jazda przodem z prowadzeniem krążka
2. Jazda tyłem z kijem hokejowym
3. Jazda slalomem z prowadzeniem krążka
4. Jazda przodem ze strzałem na bramkę
5. Bieg łyżwiarski na 2 okrążenia toru
Wszystkie konkurencje z wyjątkiem jazdy po ósemce kobiet wykonywane w parach
zestawionych drogą losowania. Każdy z zawodników wszystkie konkurencje z wyjątkiem
biegu łyżwiarskiego wykonuje dwa razy. Do punktacji liczy się lepszy czas. Suma czasów
wszystkich pięciu konkurencji decyduje o miejscu zawodnika.
Uwaga :
1. zawodnicy obowiązkowo muszą być ubrani w kaski ( zabezpiecza organizator ) i
rękawice
2. obowiązuje start w łyżwach krótkich ( hokejowe, figurowe )
3. organizator zabezpiecza kije hokejowe i krążki do rozegrania konkurencji mężczyzn
4. szczegółowy regulamin w załączniku
VI ZGŁOSZENIA
Zgodnie z regulaminem Igrzysk, przez formularz zgłoszeniowy.
VII ZASADY FINANSOWANIA
• koszty organizacyjne pokrywa organizator, ewentualne wypożyczenie sprzętu na koszt
uczestników
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy
uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów
• Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów – Adam Szymczak
!
ORGANIZATOR