Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w

Transkrypt

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w
IMO
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art.71
k.c.).Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty