asysTenT kierownika Produkcji filMowej/ Telewizyjnej

Transkrypt

asysTenT kierownika Produkcji filMowej/ Telewizyjnej
Asystent
kierownika
produkcji filmowej/
telewizyjnej
Asystent kierownika produkcji filmowej /
telewizyjnej wykonuje, pod nadzorem kierownika
produkcji, prace związane z produkcją filmu lub audycji
telewizyjnej.
Przygotowuje i organizuje
produkcję filmową/telewizyjną
Przygotowuje produkcję
filmową/telewizyjną
Realizuje produkcję
filmową/telewizyjną
346
Wykonuje postprodukcję
filmową/telewizyjną
ja, ty, my, oni...
kariera edukacyjna
Twoja praca będzie mieć charakter zdecydowanie zespołowy, wymaga bardzo częstych kontaktów z ludźmi.
Przydatne są umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, a także posiadanie prawa jazdy i znajomość języków obcych.
Stałymi elementami w twojej pracy będą negocjacje, przekonywanie innych, organizowanie sprawnej pracy całej ekipy, łagodzenie konfliktów. Wymaga to umiejętności współpracy z ludźmi.
Wskazane są umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, administracji. Powinieneś
mieć łatwość wypowiadania się na piśmie oraz dobrze znać terminologię urzędową.
Charakter pracy, którą będziesz wykonywać, jest daleki od rutyny.
Ważne w tym zawodzie jest także wyczucie drugiego człowieka, toteż przyda się
jest znajomość podstaw psychologii i socjologii.
Musisz być odporny na stres, ponieważ zawód ten wymaga szybkiego tempa pracy.
warunki pracy
Godziny pracy nie będą stałe. Praca może odbywać się w dzień i w nocy,
a także w dni ustawowo wolne od pracy (wszystko zależy od tego, kiedy
można wykorzystać halę zdjęciową, potrzebny sprzęt bądź potrzebnych
ludzi).
kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w takich instytucjach jak: zespoły filmowe, studia produkcyjne, wytwórnie filmowe, ośrodki telewizyjne.
Możesz też założyć własną firmę.
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych wytwórni
filmowej czy telewizyjnej lub na planie filmowym w plenerze, w zmiennych
warunkach atmosferycznych, o różnych porach.
Będziesz załatwiać szereg spraw związanych z produkcją dzieła w różnych
miejscach.
Praca wymagać będzie dużo ruchu i energii.
347