przedmiar robót - zso1.olsztyn.pl

Transkrypt

przedmiar robót - zso1.olsztyn.pl
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
DATA OPRACOWANIA
:
:
:
:
:
PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty remontowe w sali lekcyjnej Nr 17
ZSO Nr 1 w Olsztynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie
10-113 Olsztyn, ul. Małłków 3
roboty remontowo-budowlane
:
08.05.2014
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
08.05.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Sala 17
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
1202-09
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
m2- ściany i sufit
3.12*(8.58+5.8)+1.34*(8.58+5.8)-0.8*0.35-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06) m2
+5.8*8.58
2 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"-ściany i sufit
m2
202 1134-01
3.12*(8.58+5.8)+1.34*(8.58+5.8)-0.8*0.35-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06) m2
+5.8*8.58
3 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
ków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit
1204-08
1.68*(8.58+5.8)+1.34*(8.58+5.8)-0.8*0.35-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06) m2
+5.8*8.58
4 KNR 4-01
1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznychm2
ściany i sufit
1.68*(8.58+5.8)+1.34*(8.58+5.8)-0.8*0.35-3*2.44*2.06+0.2*3*(2.06+2.44+2.06) m2
+5.8*8.58
5 KNR 4-01
1206-02
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez
szpachlowania-malowanie lamperii
1.44*(8.58+5.8)-0.59*3*2.44
m2
m2
6 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien folią
1216-01
analogia
3*2.44*2.06
m2
7 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie posadzki folią
1216-01
analogia
5.8*8.58
m2
m2
m2
8 wycena in- Wykucie bruzd i ułożenie nowych przewodów wraz z montaż lamp energoosz- kpl
dywidualna czędnych z opawami oraz włącznikami i gniazdami wtyczkowymi-wg specyfikacji technicznej
1
kpl
9 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
0324-02
1
10 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
1212-18
3*14*0.14*0.6*2
szt.
szt.
m2
m2
11 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 m
mm
1212-27
3*2*3.15
m
-2Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Poszcz
Razem
102.476
RAZEM
102.476
102.476
RAZEM
102.476
81.768
RAZEM
81.768
81.768
RAZEM
81.768
16.388
RAZEM
16.388
15.079
RAZEM
15.079
49.764
RAZEM
49.764
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
7.056
RAZEM
7.056
18.900
RAZEM
18.900