ZC RP KS KDG KDW ZI MN

Transkrypt

ZC RP KS KDG KDW ZI MN
Granice opracowania planu
MN
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
ZI
Zieleń izolacyjna
ZC
Teren cmentarza
KDW
Drogi dojazdowe wewnętrzne
KDG
Drogi gminne
KS
Tereny parkingów
RP
Tereny upraw rolnych
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Podobne dokumenty