Przemoc wobec osób starszych - Polish American Association

Transkrypt

Przemoc wobec osób starszych - Polish American Association
ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO POLSKIE
Służymy Polonii od 1922 roku
February, 2009
Vol. 6, Nr 17
Przemoc wobec osób starszych Sponsorzy Gali 2008
P
rzemoc wobec osób starszych to celowe lub niezamierzone zachowanie krzywdzące lub stwarzające poważne zagrożenie zdrowia lub życia osoby starszej. Zaniedbanie (brak działania i
pomocy) jest również formą przemocy
wobec osób starszych. Przemoc wobec
osób starszych zdarza się we wszystkich
społeczeństwach i we
wszystkich grupach etnicznych i narodowych, jednakże wiele
osób wciąż boi się prosić o pomoc.
Często zauważalne
formy przemocy wobec osób starszych to
między innymi:
Przemoc Emocjonalna
- używanie słownictwa lub tonu głosu
powodującego psychiczny ból lub stres,
grożenie i szantażowanie emocjonalne.
Przemoc Środowiskowa - niedostateczne
lub niebezpieczne warunki mieszkaniowe,
brak należytego wyżywienia, zakwaterowania, ubrania lub adekwatnej pomocy
medycznej.
Przemoc Fizyczna - powodowanie fizycznego bólu lub okaleczenia.
Przemoc Finansowa - zatrzymywanie lub
kontrolowanie pieniędzy osoby starszej
bez jej zgody, nadużywanie kapitału pieniężnego lub dobytku osoby starszej
Ograniczenie swobody - przywiązywanie
osoby starszej do łóżka lub krzesła, izolowanie osoby starszej w jednym pokoju.
Często oznakami przemocy lub zaniedbania wobec osób starszych mogą być:
• zaniechanie codziennych zajęć
• nagłe zmiany zachowania lub stany
depresyjne
• siniaki, oparzenia lub odleżyny
• niewystarczające zasoby finansowe
• brak higieny osobistej lub nagły
spadek wagi
•
•
oznaki kłótni w rodzinie
brak opieki medycznej
Jeśli ktoś, kogo znasz jest ofiarą przemocy fizycznej lub emocjonalnej - zgłoś
to i złóż raport. Pomoc dostępna jest w
placówkach stanowych oraz lokalnych
organizacjach pomocowych lub przez telefon (czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu) 1-866-800-1490
Pamiętaj: Osoba musi
wyrazić zgodę na jakiekolwiek działania i pomoc
zanim zostaną one wprowadzone w życie. Nie bój
się zgłosić tego, że ty lub
znana ci osoba starsza doświadcza przemocy lub
zaniedbania.
Informacje podane w raporcie są poufne. Osoba składająca raport może pozostać anonimowa. Pomoc jest dostępna bez
względu na język, którym posługuje się
osoba poszkodowana oraz osoba zgłaszająca przemoc lub zaniedbanie.
Po złożeniu raportu, wykwalifikowany
pracownik socjalny do spraw przemocy
wobec osób starszych, skontaktuje się z
osobą pokrzywdzoną, aby zbadać sytuację
i zasugerować plan działania w celu powstrzymania dalszej przemocy i zapewnienia bezpieczeństwa osobie starszej.
Jeśli ktoś rozpoznaje i zgłasza przemoc wobec osób starszych, pomaga przez
to podnieść jakość życia osób starszych i
ich rodzin oraz całego społeczeństwa.
Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego
Serdecznie dziêkujemy wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do sukcesu naszej
dorocznej Gali. Szczególne podziêkowania sk³adamy naszym sponsorom:
Platynowi Sponsorzy
Z³oci Sponsorzy
Srebrni Sponsorzy:
Po więcej informacji prosimy dzwonić:
Marta Grześkowiak 773-282-8206 w.311
Helena Torres
773-767-7773 w.210
Edyta Wojno
773-282-8206 w.309
Program dla Seniorów sponsoruje: CLESE,
Chicago Department on Senior Services, The
Polk Bros. Foundation, The Retirement Research
Foundation, Blue Cross Blue Shield of Illinois,
The George M. Eisenburg Foundation for
Charities.
Jeffrey Peszek, Wiceprezydent
Fresh Food Merchandising
odbiera w imieniu Jewel-Osco
Nagrodê Prezydenck¹
od
Gerry Gedroic Lichterman,
Prezesa Rady Nadzorczej ZAP
Kursy Pomocy Pielęgniarskiej - przygotowujące do
uzyskania licencji stanowej CNA-Cerified Nursing Assistant
Zrzeszenie oferuje absolwentom pomoc w znalezieniu zatrudnienia
W
ielu naszych rodaków
mieszkających w Chicago lub na przedmieściach nawet nie przypuszcza, że
można szybko zdobyć zawód, stałą
pracę, pewne zarobki i świadczenia
oraz perspektywę rozwoju zawodowego.
W czasie, kiedy amerykańska
służba zdrowia cierpi na brak wykwalifikowanych
pracowników,
nasza agencja oferuje bezpłatne
kursy zawodowe kształcące pomoce pielęgniarskie i rehabilitacyjne.
Kurs CNA (pomocy pielęgniarskiej)
przygotuje Państwa do egzaminu stanowego i uzyskania licencji CNA, która dla
wielu może okazać się pierwszym krokiem do dalszego kształcenia się w kierunku medycznym.
Program CNA (Certified Nursing
Assistant), zatwierdzony przez Illinois
Board of Education oraz Illinois Department of Public Health i Illinois Department of Public Aide, jest prowadzony
przez Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie
od 1992, a w 1998 roku został wyróżniony przez władze stanowe.
Kursy CNA organizowane przez Zrzeszenie są znane nie tylko na terenie Chicago, ale także na terenie stanu Illinois.
Wielu pracodawców chętnie zatrudnia absolwentów naszych kursów, ponieważ posiadają odpowiednie kwalifikacje i są dobrymi pracownikami.
Zajęcia na kursie prowadzone są w języku angielskim, w małych 10 osobowych grupach. Kurs CNA obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ciągu 12
tygodni oprócz zajęć zawodowych oferujemy naukę języka angielskiego pod kątem terminologii medycznej, prowadzimy
seminaria uczące profesjonalnego zachowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, pomagamy w wypełnianiu aplikacji do pracy.
Szkolenia przygotowujące do zawodu
odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu w
dogodnych godzinach rannych lub popołudniowych. W ramach zajęć studenci
również uzyskują uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy (CPR). Po uzyskaniu licencji stanowej CNA uczestnicy kursu mogą skorzystać z dodatkowego prze-
w zakładach pracy i mają potrącane podatki
Dochody netto – dla osób samozatrudniających się
Limity dochodów mogą ulec
zmianie.
Po ukończonym kursie należy
podjąć pracę w zawodzie, którą
potwierdza pracodawca.
ZAP oferuje naszym absolwentom pomoc w znalezieniu
zatrudnienia.
szkolenia na pomoc rehabilitacyjną PRA
(Physical Rehabilitation Aide).
Kursanci otrzymują bezpłatnie książki
i materiały pomocnicze.
W ciągu roku oferujemy kilka programów sponsorowanych przez Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity dla osób zamieszkałych w stanie
Illinois oraz jeden sponsorowany przez
Mayor’s Office of Workforce Development dla osób mieszkających w Chicago.
W związku z tym, że kursy CNA są
dotowane, nasi sponsorzy narzucają następujące wymogi, które muszą spełniać
kandydaci.
Dla osób, które nie kwalifikują się na
kursy bezpłatne, oferujemy płatne kursy
pomocy pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.
Koszt kursu CNA obejmującego 150
godz. wynosi $ 650.00. Dochodzą też
opłaty dodatkowe:
$ 15.00 - sprawdzenie stanu karalności
$ 60.00 - opłata egzaminacyjna pobierana
przez stan Illinois
$ 60.00 – podręcznik Textbook: Long
Term Care Assistants by Mosby’s
$ 35.00 - CPR
Opłata za kurs pomocy rehabilitacyjnej (PRA) wynosi $250.00
•
•
•
•
•
•
Znajomość jęz. angielskiego
Ukończone 18 lat
Pozwolenie na pracę
Dobry stan zdrowia
Niekaralność
Dochody za ostatnie 6 miesięcy,
nieprzekraczające
poniższego limitu:
Dla kursów dotowanych przez
Burmistrza Chicago (Mayor’s Office of
Workforce Development)
1 osoba
$20,850
2osoby
$23,850
3 osoby
$26,825
4 osoby
$29,800
5 osób
$32,175
Dla kursów dotowanych przez
Illinois Department of Commerce
and Economic Opportunity
1 osoba
$5,200
2osoby
$7,263
3 osoby
$9,967
4 osoby
$12,305
5 osób
$14,522
Dochody brutto - dla osób, które pracują
Zachęcamy Państwa do korzystania z
naszych kursów i zdobywania konkretnych zawodów w krótkim czasie, a tym
samym stałej pracy ze świadczeniami socjalnymi jak: ubezpieczenia zdrowotne i
dentystyczne, plany emerytalne, Social
Security oraz płatne wakacje.
Po więcej informacji prosimy dzwonić: do
Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego:
Jadwiga Branicka (773) 282-1122 w. 401
Barbara Gawrońska (773) 282-1122 w .403
Program CNA sponsorują: JTED, MOWD,
The McCormick Foundation, The Sara Lee
Foundation
Paczki ¿ywnoœciowe – Food Pantry
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J
Od 1-go stycznia 2009 wydajemy paczki tylko osobom mieszkającym w granicach kodu pocztowego 60641
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ednym z najdłużej działających programów w Zrzeszeniu AmerykańskoPolskim jest Food Pantry - czyli wydawanie paczek żywnościowych osobom i
rodzinom o bardzo niskich dochodach.
Pierwsze paczki nasi klienci zaczęli otrzymywać ponad dwadzieścia pięć lat temu.
Głównie były to osoby starsze mieszkające na terenie Chicago.
Ze względu na obecne problemy ekonomiczne z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta, kłopoty z pracą i podwyżkami cen żywności, wydajemy dwa
razy więcej paczek w porównaniu do lat
poprzednich, wspomagając ponad 100
rodzin tygodniowo.
Ich odbiorcami nie są już tylko seniorzy, utrzymujący się ze skromnych emerytur i rent, ale również młode rodziny,
często wielodzietne, o niskich dochodach.
Oszustwa w
ubezpieczeniach
Medicare
Dwa razy w miesiącu jako czlonkowska agencja otrzymujemy żywność z Greater Chicago Food Depository oraz z
Anti Hunger Federation, a także donacje
z Quantum Foods i Cicero Deli.
W każdą środę, w godzinach od 9:30
do 13:00, osoby, które są zarejestrowane,
otrzymują przygotowane dzień wcześniej
przez naszych pracowników i woluntariuszy paczki z jedzeniem. Można w nich
znaleźć puszki z jarzynami, owocami, ryż,
makaron, mrożone kury lub wołowinę, sery, chleb, płatki kukurydziane, soki, itp.
Ze względu na podwojoną przez ostatnie lata liczbę rodzin i klientów, a równocześnie zmniejszone dostawy żywności,
głównie z GHFD, musieliśmy się postarać
o dodatkowe fundusze i kupować za nie
jedzenie, a także prosić o donacje osoby
prywatne. W ostatnim roku bardzo wspo-
mógł nas grant od prywatnej fundacji
Sovereign Military Order of Malta,
dzięki któremu możemy zakupić dodatkową żywność i produkty, których nie otrzymujemy z Food Depository.
Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć
Program Pomocy Żywnościowej w formie
finansowej, wyślijcie czek w załączonej
kopercie wystawiony na Polish American
Association. Przyjmujemy również żywność, którą możecie przywieźć do głównego biura przy ulicy 3834 N. Cicero, a
jeśli jest to duża ilość, możemy ją odebrać
naszym transportem. Będziemy ogromnie
wdzięczni za każdą pomoc. Dziękujemy
nie tylko w imieniu naszej organizacji, ale
także w imieniu klientów tego programu.
Po więcej informacji prosimy dzwonić:
773 282-8206
Ogniwo wydawane jest w języku polskim przez Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które w odpowiedzi na nasz apel „Jesteśmy
sobie potrzebni” o finansowe wsparcie, przekazały donacje na rzecz Zrzeszenia.
Autorzy artykułów: Jadwiga Branicka, Barbara Gawronska, Marta Grzeskowiak,
Dorota Lewandowska, Halina Szarkowska, Edyta Wojno
Edytor: Barbara Sobecka
Biuro Główne Tel:(773) 282-8206
polegają na obciążaniu ubezpieczenia
przez świadczeniodawcę (np. lekarza,
szpital, laboratorium itd.) za serwisy, które
nie zostały nigdy dostarczone lub otrzymane przez pacjenta.
Przykładami takich oszustw moga być:
• obciążenie rachunkiem Medicare lub innego ubezpieczyciela za świadczenie lub wyposażenie medyczne, których pacjent nigdy nie otrzymał
• obciążenie rachunkiem za świadczenie lub wyposażenie medyczne inne niż pacjent w rzeczywistości
otrzymał (np. wizyta w gabinecie lekarza, która się
nie odbyła; kiedy pacjent otrzymuje wózek inwalidzki, a Medicare otrzymuje rachunek za inny sprzęt)
• użycie karty ubezpieczeniowej innej osoby, aby
otrzymać świadczenie medyczne
• obciążenie rachunkiem Medicare lub innego ubezpieczyciela za sprzęt medyczny, który został zwrócony do sprzedającego.
W związku z takimi sytuacjami, każdy pacjent powinien
dobrze przeglądać rozliczenia rachunków wysyłane do niego
przez ubezpieczyciela.
Przykładem oszustwa może być również przekonywanie
pacjenta przez świadczeniodawcę, że powinien wykonać
badania medyczne, lub zaopatrzyć się w sprzęt medyczny,
którego w rzeczywistości pacjent nie potrzebuje, aby uzyskać
za nie zapłatę. W każdej z takich sytuacji pacjent powinien
informować ubezpieczyciela (np. Medicare tel. 1-800-6334227 lub Prokuratora Generalnego Stanu Illinois tel. 1800-699-9043) o swoich zastrzeżeniach lub podejrzeniach,
aby uniknąć zbyt wczesnego wyczerpania limitu funduszy
przeznaczonych przez ubezpieczenie na dane zabiegi lub inne
świadczenia w danym roku lub innym okresie czasu. Pacjenci
mogą również skontaktować się z agencją CLESE pod
numerem tel. 1-312-461-0812.
Dziecko – dar na ca³e ¿ycie
Czy wiesz że?
Karmienie piersią jest nie tylko najlepszym sposobem
żywienia niemowlęcia, ale również czasem zacieśnienia
więzi między matką a dzieckiem, to czas wzajemnego
poznania i pokochania. Mleko matki zawiera wszystkie
składniki potrzebne do prawidłowego rozwoju i wzrostu
dziecka, chroni je przed chorobami, zapobiega alergiom.
Karmienie piersią wpływa również korzystnie na zdrowie matki i
jej samopoczucie.
Każda matka szuka odpowiedzi na
wiele pytań:
- co robić kiedy niemowlę płacze?
- czy karmić piersią kiedy jest
chora?
- czy niemowlę zjada
wystarczająco?
- sposób karmienia piersią?
- zmiana pokarmu w czasie
dorastania niemowlęcia? Itd.
Na powyższe pytania i inne otrzymasz odpowiedź zapisując się
do programu WIC /Women Infant Children/.
Program WIC oferuje również bezpłatną żywność taką jak: mleko
dla niemowląt i dzieci, soczki, kaszki, jajka, sery i inne produkty.
Sprawdź czy kwalifikujesz się do programu WIC. Dzwoń do Zrzeszenia:
Tel.: (773) 282-8206 w.343 (biuro na północy. 3834 N Cicero)
(773) 767-7773 w.201 (biuro na płd. Chicago 6276 W Archer)
Non-Profit Organization
U.S. Postage
Paid
Chicago, Illinois
Permit No. 5789
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie
Polish American Association
3834 North Cicero Avenue
Chicago, IL 60641
Phone: (773) 282-8206
Fax: (773) 282-1324
E-mail: [email protected]
www.polish.org
W siedemnastym numerze „Ogniwa” znajdziecie
Państwo artykuły dotyczące:
•
Przemocy wobec osób starszych
•
Sponsorów Gali 2008
•
Kursów Pomocy Pielęgniarskiej-CNA
•
Oszustw w ubezpieczeniach Medicare
•
Programu WIC- o karmieniu piersią
•
Food Pantry-wydawaniu żywności potrzebującym
•
Dorocznej akcji sprzedaży pączków na wsparcie
programów Zrzeszenia
Doroczna akcja
Zrzeszenia Amerykañsko Polskiego
i Radia 1030AM
“Spróbuj coœ od siebie daæ
tym co maj¹ gorszy œwiat...”
Jacek Cygan
Kup specjalne p¹czki - $3 za sztukê
lub przeka¿ donacjê
Jak:
Kiedy:
”T³usty Czwartek” —— 19 luty 2009
Od 7:00 rano do 5:00 po po³udniu
Gdzie: OAK MILL BAKERY
* 8012 N. Milwaukee, Niles * 5753 W. Belmont, Chicago
* 5747 S. Harlem, Chicago * 4747 N. Harlem, Chicago
* 2314 E.Rand Rd., Arlington Heights
ZRZESZENIE AMERYKAÑSKO POLSKIE
* 3834 N. Cicero i * 6276 W. Archer, Chicago
ASSOCIATED BANK
* 5200 N. Central Ave., Chicago
RADIOSTACJA 1030 AM
* 3656 W. Belmont, Chicago
AT&T
* 2000W. AT&T Center Dr., Hoffman Estates
W s³odkich, smacznych p¹czkach masz szansê znaleŸæ atrakcyjn¹ bi¿uteriê
Sponsoruj¹: Oak Mill Bakery i Archer Gold Jewelry

Podobne dokumenty

Działalność Zrzeszenia pod nowym kierownictwem

Działalność Zrzeszenia pod nowym kierownictwem ogromną przyjemnością zwra- watelstwo, kursy zawodowe i kompucam się do Państwa jako nowy terowe, laboratorium komputerowe z dyrektor Zrzeszenia Ameryka- dostępem do internetu, oświata i prońsko-Po...

Bardziej szczegółowo