W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszone zostały następujące

Transkrypt

W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszone zostały następujące
W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

prezentacja strony internetowej Fundacji Aktywny Senior – jako propozycji
komunikatora między fundacją a seniorami

wolontariat wśród seniorów - jako sposób na zachowanie aktywności i wspólnego
działania – z fundacją i innymi organizacjami pozarządowymi

szkolenie z wolontariatu – propozycja warsztatów dla seniorów, zaznajomienie z
tematyką zajęć

projekt badania kompetencji – przedstawienie planu i założeń związanych z
przedsięwzięciem, zachęcanie uczestników do udziału w projekcie jako formie
sprawdzenia swych mocnych stron i ustaleniu preferowanych obszarów działania
oraz podniesienia poziomu samoświadomości

dyskusja
z
uczestnikami,
wymiana
poglądów
i
pomysłów
na
zachowanie
aktywności społecznej seniorów

indywidualne rozmowy i zapisy do udziału w powtórnych zajęciach z nauki obsługi
komputera i Internetu oraz składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie badania
kompetencji
UWAGA!
Wszystkie zainteresowane i chętne osoby, które nie mogły być na spotkaniu, a chciałyby
zapoznać się z projektem badania kompetencji, prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy:
tel. 71 359 75 10, e-mail: [email protected]