Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich

Transkrypt

Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich
KOCHAMY DOBREGO BOGA
Bóg kocha dzieci
Religia dla dzieci czteroletnich
Wydawnictwo WAM
Kraków 2011
Spis treści
List do Rodziców......................................................................................3
Rozdział I. Cieszę się światem podarowanym przez Boga..........................5
1. Chcę kochać.........................................................................................6
2. Do kogo mogę się przytulić?.................................................................8
3. Kto się mną cieszy?.............................................................................10
4. Boże, popatrz, jak wyglądam..............................................................12
5. Mogę patrzeć, mówić, słuchać............................................................14
6. Mogę biegać, skakać, siedzieć.............................................................16
7. Co potrafię robić sam?........................................................................18
8. Bóg daje świat....................................................................................20
Rozdział II. Bóg kocha mnie i moją rodzinę...........................................27
9. Kogo potrzebuję?................................................................................22
10. Potrzebujemy Boga...........................................................................24
11. Wołamy do Boga: „Ojcze nasz”........................................................28
12. Bóg Ojciec jest w niebie...................................................................30
13. Imię Boga, naszego Ojca...................................................................32
14. Królestwo Boga i nasze.....................................................................34
15. Bóg Ojciec przekazuje nam swoje słowa...........................................36
16. Bóg Ojciec daje nam chleb...............................................................38
17. Każdy ma swój dom.........................................................................42
18. Bóg zaprasza nas do swojego domu..................................................44
Rozdział III. Pan Jezus jest wśród nas.....................................................41
19. Bóg chciał się urodzić jako człowiek.................................................46
20. Bóg chciał mieć ciało........................................................................48
21. Bóg chciał mieć serce człowieka........................................................50
22. Bóg chciał mieć Rodzinę..................................................................52
23. Moja rodzina....................................................................................54
24. Pan Jezus chce się spotykać z dziećmi...............................................56
25. Pan Jezus opiekuje się nami..............................................................58
26. Pan Jezus pomaga ludziom...............................................................60
Rozdział IV. Kochamy Boga, naszego Ojca.............................................65
27. Potrzebuję ludzi................................................................................62
28. Bóg Ojciec kocha wszystkich ludzi...................................................66
29. Bóg Ojciec wie, co jest dla nas dobre, a co złe...................................68
30. Bóg Ojciec nas rozumie i przebacza nam..........................................70
31. Przebaczamy sobie nawzajem............................................................72
32. Bóg Ojciec chce dobra dla nas..........................................................74
33. Pomagamy sobie czynić dobro..........................................................76
34. Wołamy do Boga Ojca: „Amen!”......................................................78
Rozdział V. Spotykamy Boga w roku liturgicznym Kościoła....................81
35. Nasi przyjaciele w niebie. Wszystkich Świętych................................82
36. Chrystus, nasz Król. Chrystusa Króla Wszechświata.........................84
37. Dobry święty Mikołaj.......................................................................86
38. Radosne oczekiwanie. Adwent..........................................................88
39. Przygotowania do Wigilii. Boże Narodzenie.....................................90
40. Pokłon dla Dzieciątka Jezus. Boże Narodzenie..................................92
41. Alleluja! Pan Jezus żyje! Wielkanoc...................................................94
42. Idziemy do Pana Jezusa z Jego Mamą...............................................96
43. Idziemy w procesji z Panem Jezusem.
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej..................................................98
44. Odpoczywamy z Panem Jezusem....................................................100
Modlitwy dziecka.................................................................................102
Obrazki do wycinania........................................................................ A i B
Naklejki na końcu książki