Pobierz dokument PDF z ofertą

Transkrypt

Pobierz dokument PDF z ofertą
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
OC
NNW Kierowcy Plus
(wariant I)
AC
Ważne cechy ubezpieczenia:
Dokumenty do pobrania:
Suma ubezpieczenia: 110 626 zł
OWU Pakiet Auto
Tak
OWU NNW Kierowcy
500 zł
OWU Generali Komunikacja
Brak
Wprowadzona
Pierwsze ubezpieczenie pojazdu
Kosztorys
Zniesiona
Zielona Karta
Pojazd, podsumowanie:
Właściciel, podsumowanie:
BMW X6 35i xDrive
Mężczyzna
Przebieg: 111 165km
Zniżka OC: brak
Rok produkcji: 2008
Zniżka AC: -60%
Cena: 11 233 zł
Zadzwoń do nas: 22 395 52 71
Plusy i minusy oferty
Możliwość wykupienia nowej polisy AC dla pojazdów do 13
lat(nowe ubezpieczenia), kontynuacje bez ograniczeń
wiekowych
Udział własny w szkodzie w wysokości 500 zł.
W ramach ubezpieczenia AC Assistance Standard oraz
ubezpieczenie bagażu do 300 zł.
Ubezpieczenie oparte na formule All Risk
Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia o stałą
sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat
Możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego dla osób
fizycznych poniżej 25 lat i powyżej 65 lat
Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu
wypadku wypłata świadczenia wynosi 100% sumy
ubezpieczenia
Zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
Rozłożenie składki na raty
5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
2 lub 4 raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Za 1 zł ubezpieczenie bagażu do 2000 zł
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na
rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu
Powódź
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój
z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego
Pożar
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
50000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12
miesięcy z powodu wypadku otrzyma
świadczenie w wysokości 100 proc. sumy
ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu
Terytorium ochrony
Terytorium ochrony ubezpieczenia AC
Kraje Unii Europejskiej
Algeria
Albania
Libia
Maroko
Mołdawia
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Białoruś
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Rosja (część europejska)
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Czarnogóra
Serbia
Bośnia i Hercegowina
Tunezja
Iran
Turcja
Izrael
Ukraina
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
Wyłączenia
Wyłączenia ubezpieczenia AC
Udział własny w szkodzie
W wariancie "wycena" wynosi 20 proc. W
wariancie Warsztat zniesiony (możliwość
wprowadzenia (500 zł).
Amortyzacja za części
Jest. Możliwość wykupienia amortyzacji.
Rodzaj stacji naprawczej (ze względu na metodę naprawy)
Faktura - serwis / Kosztorys - stacja
naprawcza
Rodzaj używanych części do naprawy
Faktura - części nowe oryginalne / Kosztorys
- zamienniki
Okres eksploatacji pojazdu w jakim można wykupić polisę AutoCasco
Do 10 lat lub 12 lat (pod warunkiem, że
suma ubezpieczenia nie jest niższa niż 8000
zł)
Minimalna szkoda (franszyza integralna)
500 zł
Szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa
Nie wypłaci
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub jego pochodnych
Nie wypłaci
Kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
Nie wypłaci
Sprawca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia
Nie wypłaci
Pojazd nie miał ważnego przeglądu technicznego lub nie jest dopuszczony do ruchu
Nie wypłaci
Przywłaszczenie pojazdu
Nie wypłaci
Kradzież wyposażenia dodatkowego
Wypłaci, jeżeli zostało doubezpieczone
wyposażenie dodatkowe
Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu
Wypłaci, jeżeli zostało doubezpieczone
wyposażenie dodatkowe
Wada fabryczna pojazdu, jego naprawa, użytkowanie w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem
Nie wypłaci
Uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia
Nie wypłaci, chyba, że zostały też
uszkodzone inne części.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wprowadzona (możliwość zniesienia). Nie
dotyczy odszkodowań do 2000 zł.
Szyby
Wypłaci (traci się zniżki)
Wartość pojazdu
Z dnia szkody.
Zasada proporcji
Nie jest stosowana
Dodatkowe wyłączenia
Brak
Młody kierowca
Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25.
roku życia, a nie była uwzględniona we
wniosku, to odszkodowanie zostanie
pomniejszone o 20%
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line

Podobne dokumenty