Rada Instytutu 2.pages

Transkrypt

Rada Instytutu 2.pages
INFORMACJA WYBORCZA
Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WHUS uprzejmie informuje, że
związku z przyznaniem doktorantom większej niż zakładana początkowo liczby mandatów do Rady
Instytutu Pedagogiki US (3 mandaty zamiast 1), odwołaniu ulega poprzednie Obwieszczenie
Wyborcze dotyczące wyborów do Rad Instytutów Wydziału Humanistycznego, zaś w jego miejsce
wchodzi kolejne, zamieszczone poniżej Obwieszczenie.
Zmianie w treści Obwieszczenia ulega jedynie liczba mandatów dla doktorantów w Radzie
Instytutu Pedagogiki US. Terminy zgłoszeń kandydatur oraz wyborów pozostają bez zmian.
OBWIESZCZENIE WYBORCZE
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza
wybory do Rad Instytutów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Wybory zarządza się w dniu 23 czerwca 2016r.
w godzinach 17.30 -18.00 w sali numer 007 w budynku Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-77.
W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego
samego dnia w godz. 18.00 – 18.30.
Kandydatury na członków do Rad Instytutów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego należy zgłaszać do dnia 9 czerwca 2016 roku do godziny 23:59.
Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów,
instytut oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia
zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD.
Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres: [email protected]
Informacja o liczbie mandatów:
Instytut Filozofii
1 mandat
Instytut Pedagogiki
3 mandaty
Instytut Politologii i Europeistyki
1 mandat
Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych
1 mandat
Wyciąg z Ordynacji Wyborczej.
§16.
1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na
podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej.
2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.

Podobne dokumenty