Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00052768/8 1. opisu i

Transkrypt

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00052768/8 1. opisu i
Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00052768/8
1. opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z
wc, przedpokoju położony na 3 kondygnacji o pow. 45,0400 m2 położonego: Kalisz, ul.
Krucza 4/35, :
dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 52768 [NKW KZ1A/00052768/8]
2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:
lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju położony na 3
kondygnacji o pow. 45,0400 m2
3. Stwierdzone prawa i obciążenia:
Wzmianka o prowadzonej egzekucji z wniosku SM Budowlani
4.Umowy ubezpieczenia - w PZU S.A. Oddział Kalisz
5.Osoby w których posiadaniu znajduje się nieruchomość:
W posiadaniu dłużnika.
6.Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika:
Zamieszkała przez cztery osoby, tj. Barbarę Lipińską, Jana Sowę, Agnieszkę Lipińską –Sowę,
Krzysztofa Wojciechowskiego.
7.Zgłoszone prawa do nieruchomości - nie zgłoszono
Lokal mieszkalny nr 35 o powierzchni użytkowej 45,04 m2 usytuowany na II piętrze w
budynku wielorodzinnym położonym w Kaliszu, przy ulicy Kruczej 4, zlokalizowanym
na działkach ewidencyjnych nr 73/6, 74/2, 75/4 o łącznej powierzchni 0.1501 ha (obręb
geodezyjny 0069 Czaszki). Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 35 prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00052768/8
W dziale III KW 52768 widnieją wpisy:
- Wzmianka o prowadzonej egzekucji na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z
siedzibą w Kaliszu
- Wzmianka o prowadzonej egzekucji na rzecz EURO BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
W dziale IV KW 52768 brak jest wpisów.
Lokalizacja, otoczenie i informacje ogólne.
Kalisz jest miastem położonym w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, nad
rzeką Prosną, w strefie wpływów trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania, Łodzi i Wrocławia, z
którymi posiada zadowalające połączenia komunikacyjne, kolejowe i autobusowe. W latach 19751998 był siedzibą województwa kaliskiego, obecnie jest miastem na prawach powiatu i siedzibą
powiatu kaliskiego ziemskiego. Drugie pod względem wielkości miasto województwa
wielkopolskiego i jedno z większych miast w Polsce.
Współtworzy, wraz z Ostrowem Wielkopolskim i zespołem Skalmierzyc, konurbację i okręg
przemysłowy. Powierzchnia miasta wynosi 69,8 km2, którą zamieszkuje ok. 107 tys. mieszkańców.
LOKALIZACJA W OBRĘBIE MIASTA
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się
wyceniana nieruchomość lokalowa położona jest w Kaliszu
w dzielnicy Czaszki, przy ul. Kruczej 4. Czaszki to lewobrzeżna dzielnica Kalisza ograniczona
ulicami: Czaszkowską, Nowym Światem, Górnośląską, Dworcową, Południową oraz kanałem
Rypinkowskim. Główną ulicą w dzielnicy jest ul. Legionów, przy której mieści się m.in. Hotel u
Bogdana, targowisko i sklep Netto. W ostatnim czasie w dzielnicy powstało kilka nowych bloków, a
istniejące już bloki w większości zyskały nowe kolorowe elewacje. Dzielnicę zamieszkuje około 6,5
tys. kaliszan. Czaszki leżą w bliskiej odległości od Śródmieścia i właściwie tworzą z nim jeden
organizm. W obrębie dzielnicy Czaszki znajdują się m.in. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM,
Zespół Szkół Ekonomicznych, Dom Technika, pomnik Marii Konopnickiej, Dom Kombatanta, SP nr
16, Gimnazjum nr 8 oraz Park Przyjaźni z amfiteatrem. Centralne usytuowanie pozwala szybko i
łatwo dotrzeć w dowolne miejsce. Okolica posiada dobry układ komunikacyjny.
SĄSIEDZTWO i DOSTĘPNOŚĆ
Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe oraz targowisko. Dojazd
do posesji prowadzi od ulicy Staszica.
Opis budynku, w którym usytuowany jest lokal mieszkalny.
Budynek wielomieszkaniowy, o typowej architekturze, oddany do użytku w 1980 roku. Obiekt
wybudowany z technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny. Dach płaski, kryty papą.
INSTALACJE WEWNĘTRZNE

elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych

wodno-kanalizacyjna

gazowa

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej

domofon
Budynek jest w zadawalającym stanie technicznym. Budynek przeszedł termomodernizację.
Opis wycenianego lokalu mieszkalnego.
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 35 usytuowany jest na II piętrze budynku wielorodzinnego nr 4.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,04 m2
Mieszkanie posiada balkon, rozkładowe – do każdego pomieszczenia osobne wejście.
Z lokalem związane jest prawo użytkowania piwnicy lokatorskiej.
Wykaz pomieszczeń w mieszkaniu:
L.p. Pomieszczenie
Powierzchnia w m2
1.
pokój 16,66 m2
2.
pokój 10,32 m2
3.
kuchnia
8,45 m2
5.
przedpokój 5,62 m2
6.
łazienka
2,99 m2
7.
wc 1,00 m2
Razem powierzchnia użytkowa 45,04 m2
Elementy wykończenia wewnętrznego:
Okładziny ścian: pokoje – tapeta; przedpokój, kuchnia – panele ścienne
łazienka z wc – płytki ceramiczne + malowanie
Posadzki :
pokoje – parkiet; kuchnia – wykładzina pvc
łazienka z wc – płytki ceramiczne
Stolarka okienna: drewniana
Stolarka drzwiowa: drzwi płytowe ze szkleniami
Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

elektryczną

gazową

wodno-kanalizacyjną

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej

telewizyjną

domofon
Lokal o przeciętnym standardzie wykończenia i wyposażenia.
Na dzień opisu i oszacowania lokal był umeblowany, zamieszkany. W lokalu zameldowane są 4
osoby.
Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zapisane pod nr
KW KZ1A/00052768/8 zostało oszacowane na łączną kwotę 119.000,00zł (słownie: sto
dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

Podobne dokumenty