Pobierz

Transkrypt

Pobierz
ZAŁACZNIK nr 2
Szkoła Rodzenia „Centrum Bociana”
ul. Morcinka 14 A
41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 748 20 61
NIP 6292468568
ING 88 1050 1360 1000 0090 3030 1569
…………………………………, dnia …………………………………
INFORMACJA
adresowana do lekarza ginekologa/położnika
Szkoła Rodzenia „Centrum Bociana” w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 14A
przygotowuje kobiety ciężarne wraz z osobami towarzyszącymi do odbycia porodu, połogu
i opieki nad noworodkiem / niemowlęciem.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz dwiczenia gimnastyczne:
- dwiczenia oddechowe w I i II okresie porodu,
- dwiczenia ogólnokształtujące,
- dwiczenia uelastyczniające mięśnie krocza i dna miednicy,
- dwiczenia przeciwzakrzepowe,
- dwiczenia korygujące postawę,
- naukę markowego wypierania dziecka od 38 tyg. Ciąży
Prosimy o wydanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazao do
uczestnictwa w wyżej wymienionych dwiczeniach. W innym wypadku, wskazanie, której grupy
dwiczeo dotyczą ograniczenia.
……………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej