Wskazówki dla autorów publikacji w czasopismach IEEE IEEE

Komentarze

Transkrypt

Wskazówki dla autorów publikacji w czasopismach IEEE IEEE
Wskazówki dla autorów publikacji
w czasopismach IEEE
Dlaczego i jak należy pisać dobre artykuły?
IEEE
Jacek Izydorczyk, senior member IEEE
17 listopada 2015
Mówi się często, że człowiek dotąd nie zrozumie czegoś,
zanim nie nauczy tego – kogoś innego.
W rzeczywistości,
człowiek nie zrozumie czegoś naprawdę, zanim nie zdoła
nauczyć tego – komputera.
Donald E. Knuth
Źródła...
[1] Li, V.O.K.; , "Hints on writing technical papers
and making presentations," Education, IEEE
Transactions on , vol.42, no.2, pp.134-137,
May 1999
[2] Tips for Getting A Transactions Article
Published, by Bimal K. Bose, IEEE Life
Fellow, The Institute, wrzesień 2006
Plan wystąpienia
1. Po co pisać?
2. Gdzie pisać?
3. Co pisać?
4. Jak pisać?
5. Typowe błędy
6. Podsumowanie
Dlaczego warto publikować?
1. Najważniejszy element dorobku naukowego.
2. Nie podlegające dyskusji podsumowanie
badań.
3. Satysfakcja.
4. Promocja instytucji, w której się pracuje.
5. Ułatwia uzyskanie statusu senior/fellow
member IEEE.
Liczba artykułów
Liczba artykułów
w czasopismach IEEE
Dlaczego warto publikować?
1. Najważniejszy element dorobku naukowego.
2. Nie podlegające dyskusji podsumowanie
badań.
3. Satysfakcja.
4. Promocja instytucji, w której się pracuje.
5. Ułatwia uzyskanie statusu senior/fellow
member IEEE.
Gdzie publikować?
Gdzie publikować?
W IEEE!
Gdzie publikować?
W IEEE!
Dlaczego ???
Misja IEEE
Foster technological innovation
and excellence
for the benefit of humanity
Misja IEEE
Technology drives innovation
— people can do more, do better
Technology drives higher quality of life
— people can live better
Obszar zainteresowań
Aerospace
Biomedical Engineering
Broadcasting
Circuits
Communications
Control
Electronics
Energy and Smart Grid
Environment
Industrial systems
Information Technology
Life Sciences
Nanotechnology
Optics
Robotics
Semiconductors
Smart Cities
Transportation
Historia
1882
1912
+
1964
=
Współczesność
członków: 450000+
● krajów: 190+
●
Członkowie
Kraj
2003
2013
Wzrost
1
Chiny
2872
13250
361,40%
2
Brazylia
1801
4847
169,10%
3
Indie
21431
49521
131,10%
4
Korea Poł.
2304
4814
108,90%
5
Niemcy
5589
815
45,80%
6
Australia
5917
8288
40,10%
7
U.K.
8365
10981
31,30%
8
Kanada
14865
18053
21,40%
9
Japonia
11853
14384
21,40%
224786
203357
-9,50%
10 USA
Rozkład geograficzny
Jakie mamy dochody?
W co je inwestujemy?
●
Nowe tytuły czasopism
●
Sponsoring konferencji
●
Nowe standardy
●
IEEE Explore
●
IEEE Collabratec
●
Działania edukacyjne (nieustająca i pre-univ.)
●
IEEE.tv 2.0
●
IEEE Press E-Books Classics
●
IEEE History Center
Liczba tytułów
wydawanych przez IEEE
Tytuły czasopism IEEE
powołanych w 2015
1. IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits
2. IEEE Nanotechnology Express
3. Power & Energy Technology Sys Journal
4. IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications (TMBMSC)
5. IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems (TMSCS)
6. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking (TCCN)
7. IEEE Transactions on Transportation Electrification (TTE)
8. IEEE Life Sciences Letters (LLS)
9. IEEE Transactions on Big Data (T-BD)
10. IEEE Power Electronics Magazine
11. IEEE Transactions on Computational Social Systems
12. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
W co je inwestujemy?
●
Nowe tytuły czasopism
●
Sponsoring konferencji
●
Nowe standardy
●
IEEE Explore
●
IEEE Collabratec
●
Działania edukacyjne (nieustająca i pre-univ.)
●
IEEE.tv 2.0
●
IEEE Press E-Books Classics
●
IEEE History Center
Gdzie publikować?
Gdzie publikować?
IEEE Transactions & Journals
● IEEE Magazines
● IEEE Spectrum
● konferencje IEEE
● książki
●
Konferencje vs. Czasopisma
stanowisko IEEE
●
●
Artykuł w czasopiśmie jest opisem
zakończonych badań.
Artykuł konferencyjny jest raportem z właśnie
prowadzonych prac.
Wyjątki
Colwell, R.P.; Steck, R.L.,
"A 0.6µm BiCMOS processor with dynamic execution,"
in Solid-State Circuits Conference, 1995.
Digest of Technical Papers. 41st ISSCC,
pp.176-177, 15-17 Feb. 1995,
Wyjątki
Rautio, J.C.,
"Publishing at IMS - Part I,II,III:
How to get your paper published at IMS,"
Microwave Magazine, IEEE ,
vol.14, no.4, pp.162,163, June 2013
Gdzie publikować?
IEEE Transactions & Journals
● IEEE Magazines
● IEEE Spectrum
●
IEEE Transactions & Journals
Impact Factor:
średnia liczba cytowań artykułu, zarejestrowanych przez JCR, w czasie ostatnich dwóch lat
●
Electrical and Electronic Engineering: 19/20
●
Telecommunications: 15/15
●
Computer Science, Hardware, Architecture: 3/3
●
Automation & Control Systems: 5/5
IEEE Transactions & Journals
Eigenfactor Score:
miara istotności czasopisma dla środowiska naukowego: 5 letnia macierz cytowań
●
Electrical and Electronic Engineering: 8/10
●
Telecommunications: 10/10
IEEE Transactions & Journals
Article Influence Score:
pięcioletnia znormalizowana miara wpływu każdego z artykułów
●
Electrical and Electronic Engineering: 9/10
●
Telecommunications: 10/10
Cytowania
Konsumpcja
Co publikować?
Co publikować?
●
Wyniki badań naukowych
●
Krótkie notki
●
Artykuły o charakterze przeglądowym
●
Osiągnięcia dydaktyczne
●
Wzorować się na lepszych od siebie
Jak?
Plan pracy
Zawartość artykułu
Tytuł
Streszczenie
Słowa kluczowe
Wprowadzenie
Model matematyczny
Wyniki pomiarów
Wnioski
Odwołania
Tytuł
Zwarty
● Na temat
● Warto wzorować się na znanych
●
Lista autorów
1. W kolejności uwzględniającej wkład
współautorów
Zachowania nieetyczne
2. Dopisywanie szefa
3. Dopisywanie sponsora
4. Dopisywanie dziekana
5. Wymuszanie przez przełożonego zachowań
z punktów 2-5
Streszczenie
1. Cel pisania artykułu
2. Metodologia/podejście
3. Uzyskane rezultaty
4. Ograniczenia metody/zakresu badań
5. Korzyści płynące dla ludzkości
6. Co jest w artykule nowością?
Wprowadzenie
1. Dlaczego problem jest istotny?
2. Jakie wyniki dotychczas uzyskano?
3. Liczne odwołania do literatury
4. Krótka charakterystyka własnych wyników
5. Dlaczego uzyskane przez autora wyniki
są takie ważne?
Model matematyczny
●
Jasne wyszczególnienie założeń
●
Dyskusja sensowności założeń
●
Symbole we wzorach standardowe
●
Wyjaśnienie każdego symbolu w miejscu
pierwszego użycia
Wyniki obliczeń / pomiarów
●
Obliczenia dla rzeczywistych systemów
●
Obliczenia dla przykładów znanych z literatury
●
Przedziały ufności na wykresach
Wnioski
●
Powtórzenie myśli ze streszczenia
●
Konstrukcja zwarta
●
Po wnioskach podziękowania dla:
●
szefa
●
sponsorów
●
dziekana
●
kolegów, którzy okazali pomoc.
Odwołania
●
Możliwie obszerne
●
Większość do 5 lat wstecz
●
Wiele do czasopisma, do którego piszemy
●
Jeden lub dwa podręczniki
●
Odwołania – pula recenzentów
Recenzowanie
Autor
START
Recenzowanie
Redaktor
Recenzent
Wymagania
formalne?
Wyznacz
recenzentów
Wyślij
artykuł
Zbierz
recenzje
Decyzja
Popraw
artykuł
2
Odrzucenie
2
Akceptacja!
Recenzja
Cover letter
●
DLACZEGO manuskrypt dotarł do TEGO
właśnie czasopisma?
●
●
●
Nie ma potrzeby streszczania zawartości.
Może zawierać sugestie dotyczące
recenzentów.
Życzenia specjalne.
Cover letter
●
Nieco bardziej kwiecisty styl.
●
Podkreślenie znaczenia rezultatów.
●
Żadnych negatywnych informacji.
Wymagania formalne
●
Czy przysłano wszystkie wymagane dokumenty?
●
Czy autor jest skrupulatny?
●
Czy temat mieści się w profilu czasopisma?
Wyznaczanie recenzentów
●
Recenzenci:
●
wolontariusze
●
anonimowi (sigle blind, double blind, open)
●
Baza danych IEEE Explore
●
Członkowie redakcji
●
Inne bazy danych (Np. WoS)
●
Proponowani przez autora
Recenzowanie
●
Dobre pierwsze wrażenie
●
Język i styl
●
Streszczenie / wprowazenie
●
Cytowania
Recenzowanie
●
●
Content that is appropriate, in scope and level, for
the journal
Clearly written original material that addresses
a new and important problem
●
Valid methods and rationale
●
Conclusions that make sense
●
Illustrations, tables and graphs that support the text
●
References that are current and relevant to the
subject
Recenzowanie
●
Dobre pierwsze wrażenie
●
Redaktor zawsze bierze stronę recenzenta
●
Z recenzentem się nie dyskutuje
●
Recenzentowi nie odpowiada się zbyt szybko!
Recenzja jest gratisową i najczęściej
merytoryczną poradą jak udoskonalić pierwotny
tekst publikacji.
Powody odrzucenia
najczęstsze przypadki w IEEE
●
Niewłaściwa treść (np. raport techniczny)
●
Istotne braki:
–
–
–
Niejednoznaczne wyniki
Wyniki niemożliwe do odtworzenia
Oszustwa
●
Nieistotny problem
●
Powtórzona publikacja
●
Słaby styl
●
Niezrozumienie
Ludzie tak są prości i tak naginają się do
chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje,
znajdzie zawsze takiego, który da się oszukać.
Niccolò Machiavelli, Książę, XVIII
Jan Hendrik Schön
1.
2.
3.
4.
Jednocząsteczkowy tranzystor (2002)
Niepotwierdzone wyniki
Szum
Upadek Bell Labs
Hwang Woo-Suk
1. Komórki macierzyste (2005)
2. Fałszywe: 9 na 11 grup
Hany Farid, "Seeing is not believing,"
in Spectrum, IEEE , vol.46, no.8, pp.44-51,
August 2009
doi: 10.1109/MSPEC.2009.5186556
Język
●
Nawet drobne błędy gramatyczne
i interpunkcyjne dyskwalifikują tekst
●
Styl!
●
Unikać niejasności
●
Nie zrzucać pisania tekstu na studenta
●
Unikać tłumaczy
●
Korzystać z pomocy profesjonalnych firm
Typowe błędy
„Data” to słowo liczby mnogiej a nie pojedynczej.
„Research”, „work” słowa w liczbie mnogiej.
Typowe błędy
W amerykańskim angielskim kropki i przecinki
stawia się wewnątrz cudzysłowu np.
„... this period.”
Typowe błędy
Wykres w wykresie to „inset” a nie „insert”
Typowe błędy
Używaj
“approximately/effectively”
zamiast
“essentially”
Typowe błędy
et al. = i inni
i.e. = to jest
e.g. = np.
Typowe błędy
Six cels
12 cels
1 gram
0.56 grams
Typowe błędy
an M/M/1
a B-ISDN
Typowe błędy
Unikać słów not, un, non – źle się kojarzą
Unikać podwójnych zaprzeczeń
Typowe błędy
A lot of – dla niepoliczalnych
„a lot of money”
Many – dla policzalnych
„many users”
Typowe błędy
Używaj
“Greatly improves”
zamiast
“highly/largely improves”
Typowe błędy
„contrary to”
zamiast
„in contrary to”
Typowe błędy
Unikać superlatyw.
„best” zamiast „very best”
Typowe błędy
Unikać skrótów
“cannot”
zamiast
“can't”
Typowe błędy
“Figure 1 illustrates...”
“In this figure, we illustrate...”
Typowe błędy
„Besides”, „moreover”, „in addition”
zamiast
„also”
Typowe błędy
“Comprises” lub “consists of”
zamiast
“Comprises of”
Typowe błędy
Konsekwentnie trzymać się albo pisowni
angielskiej albo amerykańskiej
Color (am.) = colour (ang.)
Modele finansowe
●
Hybrydowy
–
–
●
Open access
–
–
●
Większość tytułów IEEE
Wersja papierowa i elektroniczna
Ściśle profilowane
Tylko wersja elektroniczna
IEEE Access
–
–
Wielobranżowe
Tylko wersja elektroniczna
Wnioski
●
Język
●
Język
●
Styl
KONIEC

Podobne dokumenty