Raport EBI - Metropolis SA

Transkrypt

Raport EBI - Metropolis SA
Raport EBI
typ raportu
Raport Quarterly
numer
39/2013
data dodania
2013­11­22 12:34:51
spółka
METROPOLIS Spółka Akcyjna
Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
Zarząd spółki Indexmedica S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje korektę Skonsolidowanego raportu kwartalnego
za III kwartał 2013 roku.
Korekty dokonano w rozdziale 7­m w ostatnim akapicie rozpoczynającym się na str. 19 Raportu w związku z błędnym
opisem nowych projektów (nieruchomości) realizowanych przez jednostkę zależną od Emitenta.
Treść akapitu przed korektą:
"We wrześniu br. Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
wygrała przetarg ustny nieograniczony na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanej w centrum Krakowa przy ul. Chełmońskiego. Atrakcyjna cena oraz lokalizacja
nieruchomości, a także wydane już warunki zabudowy dla hotelu wraz z restauracją oraz parkingiem podziemnym były
podstawą decyzji Zarządu o zakupie działki. Cena nabycia została ustalona na kwotę 3.247.960 zł brutto. Finalizacja
transakcji nastąpiła w dniu 23 października br. Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych spółki
oraz pożyczek od głównych akcjonariuszy. CZI jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę w/w hotelu
budynku w Krakowie."
Treść akapitu po korekcie:
"We wrześniu br. Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
wygrała przetarg ustny nieograniczony na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanej w centrum Krakowa przy ul. Starowiślnej. Atrakcyjna cena oraz lokalizacja
nieruchomości, a także wydane już warunki zabudowy dla hotelu wraz z restauracją oraz parkingiem podziemnym były
podstawą decyzji Zarządu o zakupie działki. Cena nabycia została ustalona na kwotę 3.247.960 zł brutto. Finalizacja
transakcji nastąpiła w dniu 23 października br. Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych spółki
oraz pożyczek od głównych akcjonariuszy. Jednocześnie CZI jest w trakcie procedury rozszerzenia pozwolenia na
budowę nowej kliniki w Krakowie przy ul. Chełmońskiego."
W załączeniu skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.
Podstawa Prawna: §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt VII Załącznika nr 1 do dokumentu Zasady
przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na
Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały
autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu
korporacyjnego. Załączniki:
Raport 3Q13.pdf rozmiar: 884.8 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kwiecień ­ Prezes Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl