Czynne prawo wyborcze Bierne prawo wyborcze

Transkrypt

Czynne prawo wyborcze Bierne prawo wyborcze
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydziałowa Komisja Wyborcza
Czynne prawo wyborcze
Zgodnie z § 204 ust. 2 Statutu UAM:
Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowym miejscem pracy jest uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia
jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być
tylko jedno.
Bierne prawo wyborcze
Zgodnie z § 204 ust. 2a Statutu UAM:
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy, studentom oraz doktorantom.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowym miejscem pracy jest uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe
miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 00001293
tel. +48 61 829 23 34
[email protected]
. www.wse.amu.edu.pl
.