ANKIETA – OFERTA NA STANOWISKO TRENERA DRU YNY PI KI

Transkrypt

ANKIETA – OFERTA NA STANOWISKO TRENERA DRU YNY PI KI
Załącznik nr 1
ANKIETA – OFERTA
NA STANOWISKO TRENERA DRUŻYNY PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET
KPR JELENIA GÓRA 2015/2016r
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………Wiek (lata)………………………
2. Uprawnienia trenerskie …………………………. rok uzyskania uprawnień…………………
3. Kategoria i numer licencji trenerskiej……………………………….…………………
4. Wykształcenie (szkoła, uczelnia)………………………………………………………………………………………………
data ukończenia………………………………………………………………………………….
5. Inne udokumentowane umiejętności (kursy)………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Znajomość języków obcych – biegła………………………………………………………………………………………..
- podstawowa …………………………………………………………………………….
7. Kariera zawodnicza………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Przebieg pracy zawodowej (z ostatnich 3 lat)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Przebieg pracy w zakresie piłki ręcznej:
a. klubowej młodzieżowej……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. klubowej seniorskiej (ligowej) …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. kadr narodowych……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Największe osiągnięcia związane z piłką ręczną……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Inne osiągnięcia związane ze sportem i innymi dziedzinami życia…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Aktualne miejsce zatrudnienia (szkoła, klub, inne)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Dyspozycyjność – możliwość godzenia dotychczasowego zajęcia z pracą na stanowisku
trenera zespołu piłki ręcznej kobiet KPR Jelenia Góra
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………
Tel……………………………………………Adres e-mail:…………………………………………………………………….
14. Inne uwagi i informacje mogące mieć wpływ na decyzję komisji konkursowej…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce………………………………………..Data……………………………..Podpis…………………………………………