Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji Obrony

Transkrypt

Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji Obrony
Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji Obrony Praw Dziecka
Kamaka zainteresowani poniższą ofertą proszone są o kontakt z Działem Kadr, Szkoleń i
Doskonalenia Zawodowego Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
„Moi drodzy! NGO z Ukrainy poszukuje wolontariuszy z Polski na długoterminowy (10
miesięcy) ZAAKCEPTOWANY projekt w Winnicy.
Jakie będą zadania wolontariusza na Ukrainie:
Projekt związany z rozwojem ekoturystyki - “Image Mapping”
Projekt związany z promocją recyklingu - “Green school”
Klub języka polskiego w lokalnej bibliotece
Realizacja własnego projektu i promocja mobilności młodzieży
Wszystkie koszty uczestnictwa pokryte: wiza, koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie,
kieszonkowe, transport na miejscu, nauka języka.
Wymagania:
obywatel Polski
Wiek 20-30 lat
Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego lub angielskiego
Zainteresowanie środowiskiem lub ekoturystyką
Umiejętność nauczania języka polskiego
Towarzyskość, uczciwość, odpowiedzialność
Więcej o projekcie:
_______________
Więcej o organizacji goszczącej: __________________________
Wyślij CV jak najszybciej (do 5/6/2016) na _____________________”
--