KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I HARMONOGRAM

Komentarze

Transkrypt

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I HARMONOGRAM
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
I HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI
ZESPOŁU SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
Lp.
NAZWA
UROCZYSTOŚCI
DATA
OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
Danuta Zychowicz
1.
21- rocznica śmierci
Stefanii Sażyńskiej
10 września
2013
Małgorzata
Komorowska
Jolanta
Jackiewicz-Szuba
Sprzątanie Świata
20,21,22
września 2013
Wychowawcy klas
Danuta Zychowicz
Europejski Dzień
Języków Obcych
25 września
2013
Ewa
Przybysz-Gardyza
Karolina Woźniak
Karine Bednarczyk
Wybory do SU
Gimnazjum
26 września
2013
Małgorzata
Komorowska
2.
3.
4.
5.
3 października
2013
6.
Światowy Dzień
Zwierząt
Dzień Komisji Edukacji
Narodowej
7.
Pożegnanie lata –
powitanie jesieni
wrzesień
2013
Zaprzysiężenie
Samorządów
Uczniowskich
16 pażdziernika
2013
8.
Danuta Zychowicz
Urszula Mastalerz
14 października Dzień wolny od zajęć
2013
dydaktycznych
Danuta Zychowicz
Agnieszka
Natorff-Gałka
Opiekunowie
Samorządów
Uczniowskich
Ślubowanie uczniów
klasy pierwszej
Gimnazjum
Dzień Papieski
Dzień Nauczyciela
9.
Ślubowanie uczniów
klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej
Biesiada jesienna
10.
11.
Święto Zmarłych
Danuta Zychowicz
16 pażdziernika
2013
Iwona Biaduń
Elżbieta Kowalczyk
Agnieszka
Zdanowicz
Aneta Osińska
Elżbieta Roguska
18 pażdziernika
Agnieszka
2013
Natorff-Gałka
Barbara Rońda
październik
Danuta Zychowicz
2013
Agnieszka
Natorff-Gałka
1.11.2013
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
12.
13.
Święto Niepodległości
SP i Gimnazjum
8 listopada
2013
Zabawa Andrzejkowa
28 listopada
2013
14.
15.
Jasełka - spotkanie
opłatkowe SP i
Gimnazjum
20 grudnia 2013
Zimowa przerwa
świąteczna
23.12.2013 –
01.01.2014
Agnieszka
Zdanowicz
Aneta Osińska
Agnieszka
Natorff-Gałka
Iwona Biaduń
Włodzimierz Osica
Samorząd
Uczniowski
Małgorzata Kowalczyk
Małgorzata
Komorowska
Karine Bednarczyk
Danuta Zychowicz
Dni wolne od zajęć
dydaktycznych
02-03.01.2014
16.
17.
Dzień Babci i Dziadka
w oddziałach
przedszkolnych
18.
19.
Zabawa choinkowa SP
Ferie Zimowe
20.
Dzień Patrona
Gimnazjum. Rocznica
„Wielkiej wsypy”
21.
Dzień Patrona Szkoły
Podstawowej – Marii
Kownackiej
Dzień samorządności
22.
Gimnazjum
Spotkanie Wielkanocne
23.
SP, Gimnazjum
24.
25.
26.
Wiosenna przerwa
świąteczna
Sprawdzian klas VI
Egzaminy klas III
gimnazjum
styczeń 2014
Dni wolne od zajęć
dydaktycznych
Elżbieta Wójcicka
Marzena Wnuk
Rada Rodziców
8 lutego 2014
Nauczyciele
17.02.2014 –
Dni wolne od zajęć
28.02.2014r.
dydaktycznych
14 lutego 2014
Małgorzata
Kowalczyk
Nauczyciele
gimnazjum
Urszula Mastalerz
27 marca 2014
Elżbieta Roguska
Ewa
Przybysz-Gardyza
21 marca 2014
Opiekun SU
Wychowawcy klas
16 kwietnia
Monika
2014
Brewczyńska
Elżbieta Araźna
17.04.2014 –
Dni wolne od zajęć
22.04.2014
dydaktycznych
1 kwietnia Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla
2014
klas I-V SP
23, 24, 25 Dni wolne od zajęć
dydaktycznych dla
kwietnia
klas I-II G
2014
27.
Apel z okazji 3 Maja –
SP i Gimnazjum
6 maja 2014
Jolanta
Jackiewicz- Szuba
Małgorzata
Komorowska
28.
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
1.05.2014
2.05.2014
29.
30.
Dzień europejski
gimnazjum
Dzień niezapominajki
13 maja 2014
31.
Dzień Sportu
Gimnazjum
Boże Ciało
28 maja 2014
32.
20.06.2014
33.
34.
Dzień Dziecka SP
35.
Święto Rodziny
36.
Zakończenie roku
szkolnego 2013/2014
37.
38.
19.06. 2014
Szkoła Podstawowa
Klasy 0-III
Zakończenie roku
szkolnego 2013/2014
Szkoła Podstawowa
Klasy IV-VI
Zakończenie roku
szkolnego 2013/2014
Gimnazjum
30 maja 2013
15 czerwca
2014
26 czerwca
2014
godz. 16.00
27 czerwca
2014
godz. 11.00
27 czerwca
2014
godz. 8.30
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Karolina Woźniak
Sebastian Skorys
Katarzyna Zawadzka
Monika Pamrowska
Danuta Zychowicz
Marcin Szulc,
Wychowawcy klas
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Wychowawcy klas
Nauczyciele Zespołu
Szkół
w Starej Niedziałce
Rada Rodziców
Agnieszka Zdanowicz
Aneta Osińska
Agnieszka
Natorff-Gałka
Sylwia Pałdyna
Iwona Biaduń
Maria Osica
Wychowawcy klas III
Ewa Olszewska
Marcin Szulc

Podobne dokumenty