Wzór tablicy informacyjnej

Transkrypt

Wzór tablicy informacyjnej
Tablica informacyjna do umieszczenia po realizacji inwestycji:
Logo JST
Inwestycja pn:
……………………………………………………
współfinansowana w ramach:
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Wartość inwestycji:
…………… zł.
W tym ze środków:
budżetu państwa: ……… 30%
budżetu ……….. (pełna nazwa JST) 70%
*Tablica powinna posiadać wymiary minimum 0,7 m x 0,9 m