czyste powietrze wokół nas - Wojewódzka Stacja Sanitarno

Transkrypt

czyste powietrze wokół nas - Wojewódzka Stacja Sanitarno
KOORDYNATORZY PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ
EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Lp.
WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO EPIDEMILOGICZNA
1.
WSSE Wrocław
woj. dolnośląskie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WSSE Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
WSSE Lublin
woj. lubelski
WSSE Gorzów Wlkp.
woj. lubuskie
WSSE Łódź
woj. łódzkie
WSSE Kraków
woj. małopolskie
WSSE Warszawa
woj. mazowieckie
KOORDYNATOR
PROGRAMU
DANE TELEADRESOWE
Kamila Miedzińska Sapiszczuk
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
50-950 Wrocław, ul. Składowa 1/3,
tel./fax. (071) 328 70 55 wew. 118
e-mail: [email protected]
Krystyna Madejek
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
tel. (052) 376 18 27; fax. (052) 345 98 40
e-mail: [email protected]
Magdalena Smolińska
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6,
tel. (081) 743 42 72, wew. 180
fax. (081) 743 46 86
e-mail: [email protected]
Aneta Wawrzyniak
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b,
tel.: (095) 722 60 57 wew. 114
fax.: (0950 722 46 52
e-mail: [email protected]
Małgorzata Nowakowska
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
90-046 Łódź, ul. Wodna 40
tel: (0-42) 253 99 50 – 53
fax: (0-42) 253 99 50
e-mail: [email protected]
Agnieszka Hejmo
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel.: (012) 254 94 21
fax: (012) 254 94 29
e-mail: [email protected]
Iwona Homola
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 82
tel.: (022) 432 10 02
e-mail: [email protected]
8.
9.
10.
WSSE Opole
woj. opolskie
WSSE Rzeszów
woj. podkarpackie
WSSE Białystok
woj. podlaskie
11.
WSSE Gdańsk
woj. pomorskie
12.
WSSE Katowice
woj. śląskie
13.
14.
15.
16.
WSSE Kielce
woj. świętokrzyskie
WSSE Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
WSSE Poznań
woj. wielkopolskie
WSSE Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Justyna Szczęsna (do grudnia
2010 roku)
Joanna Głogowska
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1,
tel/fax: (077) 442 69 64,
e-mail: [email protected]
Dorota Gibała
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16,
tel.: (017) 852 21 11 wew. 311,
fax: (017) 852 22 92
e-mail [email protected]
Agnieszka Mantur
Oddział Promocji Zdrowia
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel.: (085) 740 85 43
fax: (085) 740 48 99
e-mail:[email protected]
Agnieszka Hyrycz
Oddział Oświaty Zdrowotnej
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
tel.: (058) 345 21 77
fax: (058) 520 32 53
e-mail: [email protected]
Bożena Michalik
Oddział Oświaty Zdrowotnej
40-957 Katowice, ul. Raciborska 39;
tel. : (032) 351 23 17;
e-mail: [email protected]
Agnieszka Dolezińska
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej
25-734 Kielce ul. Jagiellońska 68
tel.: (041) 335 96 60
fax: (041) 345 18 73
e-mail: [email protected]
Elżbieta Michalak
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16,
tel.: (089) 524 83 85
fax: (089) 524 84 11
e-mail: [email protected]
Izabela Kańska
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
61- 705 Poznań, ul. Nosowskiego 23
tel.: (061) 656 80 24
fax: (061) 656 80 22
e-mail: [email protected]
Magdalena Małolepsza
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel.: (091) 462 40 60 wew. 184
fax: (091) 462 46 40
e-mail: [email protected]