Pobierz jako plik PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz jako plik PDF
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2014
-2015/
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Zawód
Zasadnicza Szkoła
Zasadnicza
Zawodowa Specjalna w Szkoła
Specjalnym Ośrodku
Zawodowa
Szkolno-Wychowawczym
im. Przyjaciół Środowiska
kucharz
w Długopolu-Zdroju *
Zasadnicza Szkoła
Zasadnicza
Zawodowa Specjalna Nr Szkoła
3 Zawodowa
kucharz
ślusarz
w Kłodzku
Zespół Szkół
Liceum
Ogólnokształcących Ogólnokształcąc
w Kłodzku
e
Liceum Ogólnokształcące Liceum
Ogólnokształcąc
w Nowej Rudzie
e
Liceum
Ogólnokształcąc
e dla
Dorosłych
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej
Liceum
Ogólnokształcąc
e
Liceum
Ogólnokształcąc
e dla
Dorosłych
Szkoła
Policealna dla Dorosłych
Data publikacji 2017-03-09 2:35:42, Strona: 1/5
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2014
-2015/
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun w domu
pomocy
społecznej
Technikum
technik
ekonomista
technik
hotelarstwa
Kłodzka Szkoła
Przedsiębiorczości
w Kłodzku
technik
informatyk
technik pojazdów
samochodowych
technik
organizacji
reklamy
technik
architektury
krajobrazu
technik żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
Szkoła
Policealna dla Dorosłych
technik
administracji
technik
informatyk
Data publikacji 2017-03-09 2:35:42, Strona: 2/5
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2014
-2015/
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
wielozawodowa
mechanik
pojazdów
samochodowych
Kucharz
Mechanik
motocyklowy**
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Technikum
technik
handlowiec
technik
informatyk
w Bystrzycy Kłodzkiej
Zasadnicza
Szkoła
wielozawodowa
Zawodowa
Szkoła
Policealna dla
Dorosłych
Technikum
technik
hotelarstwa
Noworudzka Szkoła
Techniczna w Nowej
Rudzie
technik elektryk
technik
informatyk
Technik pojazdów
samochodowych
Technik
cyfrowych
procesów
Data publikacji 2017-03-09 2:35:42, Strona: 3/5
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2014
-2015/
graficznych
technik górnictwa
odkrywkowego
Zasadnicza
wielozawodowa
Szkoła
Zawodowa
Regionalna Szkoła
Turystyczna w
Polanicy-Zdroju
Technikum
technik
hotelarstwa
technik żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
technik obsługi
turystycznej
Zespół Szkół
Liceum
oddział
Ponadgimnazjalnych Nr 1 Ogólnokształcąc integracyjny
w Kłodzku
e
Technikum
technik
budownictwa
technik spedytor
technik
urządzeń i
systemów
energetyki
odnawialnej
technik logistyk
technik
logistyk-klasa
mundurowa
Data publikacji 2017-03-09 2:35:42, Strona: 4/5
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2014
-2015/
Technik prac
biurowych oddział
integracyjny
Zasadnicza
Szkoła
murarz-tynkarz
tapicer-krawiec
Zawodowa
operator
maszyn i
urządzeń do
obróbki
plastycznej metali
ślusarz **
monter
zabudowy i
robót
wykończeniowych
w budownictwie
Szkoła
Policealna dla
Dorosłych
Data publikacji 2017-03-09 2:35:42, Strona: 5/5

Podobne dokumenty