zaproszenie - MedSilesia

Komentarze

Transkrypt

zaproszenie - MedSilesia
Szanowni Państwo,
Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia – Śląski Klaster Wyrobów Medycznych ponownie stał się
Partnerem Wspierającym i bierze czynny udział w ważnym dla branży medycznej wydarzeniu jakim jest
Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017). Kongres to największa
wielosektorowa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas pierwszych dwóch dni
zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych, debat i prezentacji. Natomiast 11 marca 2017 r. będzie okazją do
bezpośrednich rozmów z Gośćmi Kongresu, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań.
Poprzednia edycja dowiodła, jak bardzo ważna i potrzebna jest szeroka, międzysektorowa dyskusja o zdrowiu.
W trakcie pierwszych dwóch dni Kongresu zaplanowano 50 sesji panelowych, debat
i prezentacji z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości. Na obszerny program HCC 2017 składa się
pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
Szczegółowe informacje i agenda znajdują się na stronie Kongresu www.hccongress.pl .
Dla członków Klastra MedSilesia przygotowaliśmy specjalne pakiety promocyjne w bardzo korzystnych cenach.
Pakiet VIP (ilość ograniczona – 5 osób)
 udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu
 dystrybucja materiałów promocyjnych na stoisku klastra
 listę uczestników Kongresu
 promocja na facebooku MedSilesia (jako uczestnika Kongresu)
 udział w wieczornej Gali/bankiecie wieńczące I dzień Kongresu gdzie w nieformalnej atmosferze będzie
można nawiązać kontakty.
 dostęp do strefy premium (zamknięta, prestiżowa strefa gastronomiczna)
Koszt: 500 zł netto
Pakiet Rozszerzony
• udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu
• dystrybucja materiałów promocyjnych na stoisku klastra
• promocja na facebooku MedSilesia (jako uczestnika Kongresu)
Koszt: 100 zł netto
Pakiet Podstawowy
 dystrybucja materiałów promocyjnych na stoisku klastra
Koszt: 50 zł netto
W razie zainteresowania, prosimy o przesłanie załączonego zamówienia wraz z wskazaniem wybranej opcji na
adres [email protected] a w przypadku pytań o kontakt z p. Sylwią Pietrzyk tel: 604 751 709.