Wywóz śmieci 2h2016

Transkrypt

Wywóz śmieci 2h2016
HARMONAGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROGOŹNO W OKRESIE
01.07.2016 – 31.12.2016
Odpady zmieszane (niesegregowane) oraz BIO
z terenu wiejskiego:
Odpady
zmieszane
Data
BIO
(worki)
4 lipiec
18 lipiec
1 sierpień
16 sierpień
29 sierpień
12 wrzesień
26 wrzesień
10 październik
24 październik
7 listopad
21 listopad
5 grudzień
19 grudzień
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
BIO
BIO
BIO
----BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
5 lipiec
19 lipiec
2 sierpień
16 sierpień
30 sierpień
13 wrzesień
27 wrzesień
11 październik
25 październik
8 listopad
22 listopad
6 grudzień
20 grudzień
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
BIO
BIO
BIO
----BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
13 lipiec
27 lipiec
10 sierpień
24 sierpień
7 wrzesień
21 wrzesień
5 październik
19 październik
2 listopad
16 listopad
30 listopad
14 grudzień
28 grudzień
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
Środa
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
----BIO
14 lipiec
28 lipiec
11 sierpień
25 sierpień
8 wrzesień
22 wrzesień
6 październik
20 październik
3 listopad
17 listopad
1 grudzień
15 grudzień
29 grudzień
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
7 lipiec
21 lipiec
4 sierpień
18 sierpień
1 wrzesień
15 wrzesień
29 wrzesień
13 październik
27 październik
10 listopad
24 listopad
8 grudzień
22 grudzień
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
----BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
Miejscowość
Cieśle bez nr 10-10d,
Biniewo,
Marlewo,
Pruśce (+ ośr. rekreacyjne),
Stare,
Sierniki (+ ośr. rekreacyjne),
Owczegłowy (+ ośr. rekreacyjne),
Wojciechowo,
Nienawiszcz I,
Budziszewko (+ ośr. rekreacyjne),
Studzieniec,
Międzylesie nr 1-4b i 10-17,
Nienawiszcz,
Nienawiszcz II,
Garbatka bez nr 25-26b oraz 29-29a,
Słomowo,
Szczytno,
Międzylesie nr 5-9 i 18,
Boguniewo,
Parkowo (+ ośr. rekreacyjne),
Józefinowo,
Jaracz (+ ośr. rekreacyjne),
Rożnowice (+ ośr. rekreacyjne),
Gościejewo,
Laskowo,
Tarnowo,
Karolewo,
Owieczki,
Kaziopole,
Grudna,
Wełna,
Dziewcza Struga,
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
-Radia, telewizory, inny sprzęt elektroniczny
-Lodówki zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, wanny, kuchenki gazowe, węglowe,
inny sprzęt AGD
-Meble, tapczany, itp., opony (od samochodów osobowych, rowerów)
ODPADY NIEBEZPIECZNE: termometry rtęciowe, farby, lakiery, rozpuszczalniki,
żarówki, świetlówki energooszczędne oraz różnego typu środki i odczynniki chemiczne.
ODBIERANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
- 22 październik (sobota) – teren miasta Rogoźna
Odpady segregowane w workach w zabudowie
jednorodzinnej z terenu wiejskiego
Data
Miejscowość
4 lipiec (zielone, niebieskie, żółte)
18 lipiec (tylko żółte)
1 sierpień (zielone, niebieskie, żółte)
29 sierpień (tylko żółte)
12 wrzesień (zielone, niebieskie, żółte)
26 wrzesień (tylko żółte)
24 październik (zielone, niebieskie, żółte)
21 listopad (zielone, niebieskie, żółte)
19 grudzień (zielone, niebieskie, żółte)
Cieśle bez nr 10-10d,
Biniewo,
Marlewo,
Pruśce (+ ośr. rekreacyjne),
Stare,
Sierniki (+ ośr. rekreacyjne),
Owczegłowy (+ ośr. rekreacyjne),
Wojciechowo,
Nienawiszcz I,
5 lipiec (zielone, niebieskie, żółte)
19 lipiec (tylko żółte)
16 sierpień (zielone, niebieskie, żółte)
30 sierpień (tylko żółte)
13 wrzesień (zielone, niebieskie, żółte)
27 wrzesień (tylko żółte)
25 październik (zielone, niebieskie, żółte)
22 listopad (zielone, niebieskie, żółte)
20 grudzień (zielone, niebieskie, żółte)
Budziszewko (+ ośr. rekreacyjne),
Studzieniec,
Międzylesie nr 1-4b i 10-17,
Nienawiszcz,
Nienawiszcz II,
13 lipiec (zielone, niebieskie, żółte)
27 lipiec (tylko żółte)
10 sierpień (zielone, niebieskie, żółte)
24 sierpień (tylko żółte)
7 wrzesień (zielone, niebieskie, żółte)
21 wrzesień (tylko żółte)
19 październik (zielone, niebieskie, żółte)
30 listopad (zielone, niebieskie, żółte)
28 grudzień (zielone, niebieskie, żółte)
Garbatka bez nr 25-26b oraz 29-29a,
Słomowo,
Szczytno,
Międzylesie nr 5-9 i 18,
Boguniewo,
14 lipiec (zielone, niebieskie, żółte)
28 lipiec (tylko żółte)
11 sierpień (zielone, niebieskie, żółte)
25 sierpień (tylko żółte)
8 wrzesień (zielone, niebieskie, żółte)
22 wrzesień (tylko żółte)
20 październik (zielone, niebieskie, żółte)
17 listopad (zielone, niebieskie, żółte)
29 grudzień (zielone, niebieskie, żółte)
Parkowo (+ ośr. rekreacyjne),
Józefinowo,
Jaracz (+ ośr. rekreacyjne),
Rożnowice (+ ośr. rekreacyjne),
7 lipiec (zielone, niebieskie, żółte)
21 lipiec (tylko żółte)
4 sierpień (zielone, niebieskie, żółte)
18 sierpień (tylko żółte)
15 wrzesień (zielone, niebieskie, żółte)
29 wrzesień (tylko żółte)
27 październik (zielone, niebieskie, żółte)
24 listopad (zielone, niebieskie, żółte)
22 grudzień (zielone, niebieskie, żółte)
Gościejewo,
Laskowo,
Tarnowo,
Karolewo,
Owieczki,
Kaziopole,
Grudna,
Wełna,
Dziewcza Struga,
ODPADY BIODEGRADOWALNE !!!
W okresie od kwietnia - do końca listopada odbierane w workach
tylko i wyłącznie koloru brązowego (bio w workach innego koloru
nie będzie odbierane) wg terminów podanych w harmonogramie
powyżej, pozostały okres odpady bio wrzucamy do pojemników na
odpady zmieszane.
W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór
odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
czynny w Studzieńcu (teren wysypiska) od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16, tel. 67 261 93 94.
- 29 październik (sobota) – teren wiejski
Zbiórce nie będą podlegały odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 7:00, ODBIÓR W ODPADÓW W GODZ. 7:00 – 22:00

Podobne dokumenty